Norsk terror: ‘Civilisationernes sammenstød’


Indspark fra DKU
Kommunistisk Politik 15, 2011

Sørgemarch mod terror: Oslo 25. juli 2011
Sørgemarch mod terror: Oslo 25. juli 2011

Terroristen og massemorderen Anders Breivik har ledsaget sine handlinger med en 1500 siders lang “Europæisk Uafhængighedserklæring”. I sit omfang og indhold har den været umulig at tygge sig igennem inden KPs deadline, men der tegner sig hurtigt et billede af Breiviks ideologi. Han mener vi er midt i civilisationernes sammenstød og at den vestlige civilisation er ved at bukke under for islams kolonisering.

De to første dele af erklæringen tegner et tydeligt billede af fjenden, mens den sidste er en “Forebyggende krigserklæring”. Udover beskrivelser af hvordan civilisationskrigen skal vindes beroliger krigserklæringen kommende soldater, idet paverne Urban II og Innocent III i det 11 og 12 århundrede sørgede for syndsforladelse til alle der hjælper i korstoget. Og hvis nogle skulle være i tvivl så er “deltagelse i korstog ikke kun en ret, men en pligt ifølge kanonisk lov”.

Vejledninger i udførelse af terrorhandlinger og vejen til himlen er ikke specielt interessante politisk. Men det indledende ideologiske angreb på “kulturmarxismen” er interessant, fordi det baserer sig på Samuel Huntingtons ide om civilisationernes sammenstød, der også er en bærende ide i neokonservatismen.

Huntington mener at de dominerende modsætninger i verden er modsætninger mellem civilisationer, i særdeleshed modsætningen mellem den vestlige civilisation og den konfucianske-islamiske civilisation (altså civilisationen fra Kina til Marokko). Denne modsætning vil føre til konflikter, der især vil være koncentrerede i grænselandene.

Det Breivik får ud af Huntington er at modsætningerne i samfundet ikke skyldes klasser eller ideologi, men er en civilisationsmodsætning hvor alt islamisk står overfor alt vestligt (kristeligt). Det er en modsætning der åbenbart kun kan løses ved en fuldstændig adskillelse af det islamiske og det vestlige. Breivik understreger at selvom der findes muslimer i vesten der ikke er indoktrineret med koranens had, så vil det ikke forhindre at kommende generationer arver fjendtligheden til alle ikke-muslimer.

Udryddelsen af islam i Europa er altså nødvendig for at genopbygge demokratiet og sikre den vestlige civilisations overlevelse. Breivik skriver om “dengang i 1950’erne” hvor der hverken var muslimer eller bøsser og hvor kvinder var damer der ordnede hjemmet mens mændene holdt døren for dem. Man fornemmer at massemorderen har set lidt for mange amerikanske tv-reklamer fra dengang.

I stedet for et direkte angreb på nogle muslimer angreb Breivik Arbeidernes Ungdomsfylkning (AUF). Han ser de norske socialdemokrater som repræsentanter for “politiske korrekthed”, “multikulturalisme” og “kulturmarxisme”. Tre politiske retninger der siden Anden Verdenskrig har arbejdet målrettet på at nedbryde den europæiske civilisation. Ved at svække Europa har de lagt vejen åben for en islamistisk kolonisering.

“Kulturmarxismen” er barn af “økonomimarxismen”, altså marxismen. De europæiske revolutioner i kølvandet på oktoberrevolutionen led ifølge Breivik nederlag fordi socialisme og vestlig civilisation ikke hænger sammen. Derfor udviklede europæiske marxister ideen om at bygge socialisme ved at nedbryde den vestlige kultur.

“Kulturmarxismen” blev i 60’erne og 70’erne videreudviklet af “dekonstruktivisterne” til en “politisk korrekthed” ideologi, der forklædt som humanisme er ved at udslette den vestlige civilisation.

En af nazismens grundideer var at de europæiske folk, i særdeleshed det tyske og de andre nordeuropæiske, var andre folkeslag overlegne. På grund af jøders og andre undermenneskers infiltrering af samfundet var de overlegne folkeslag truet af undergang. Årsagen til undermenneskernes succesfulde infiltrering var den dominerende humanistiske ideologi der nedbrød de europæiske folks modstandkraft og på den måde banede vejen for undermenneskene.

Breivik er repræsentant for en ny europæisk fascisme, der er igang med at udvikle det ideologiske grundlag for et fascistisk diktatur. Nazismens ekstreme jødehad er ubrugeligt i dag, i stedet for “jødebolchevismen” er fjenden nu “kulturmarxisme” og islam.

Netavisen 3. august 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne