Skib til Gaza og den forbudte solidaritet

Kommunistisk Politik 13, 2011


Frihedsflotille 1, 2010: ‘Rachel Corrie’ på¨vej mod Gaza

Om ganske kort tid afsejler Frihedsflotille 2: Stay Human med mere end 10 skibe og folk fra mere end 20 nationaliteter af sted med kurs mod Gaza.

Formålet er at bryde den kriminelle israelske blokade af  det palæstinensiske Gaza, som nu har varet ved i årevis med umenneskelige levevilkår for alle, fra børn til oldinge, der holdes isoleret  i Gaza-ghettoen – et ’menneskeskabt humanitært katastrofeområde’, som den fhv. generalsekretær for FN’s nødhjælpsprogram Peter Hansen udtrykker det.

Peter Hansen udtrykker mange menneskers følelser, når han giver sin støtte til Skib-til-Gaza-bevægelsen med ordene:

Vi kan ikke længere se passivt til mens 1,5 millioner mennesker i Gaza-striben er spærret inde i et menneskeskabt humanitært katastrofeområde. Det internationale samfund har spillet fallit ved at lade som om den nuværende tilgang til fredsforhandlingsløsninger er alvorligt mente. Det er på tide en bredere opinion mobiliseres mod den brutale og lovløse undertrykkelse af en værgeløs civilbefolkning der finder sted. Støtte til ikke-voldelige initiativer som Frihedsflotillens forsøg på at bryde blokaden af Gaza er et godt eksempel på hvordan det internationale civilsamfund kan lade Gazas befolkning vide at den ikke er glemt.

Denne gang er der danskere med på flåden. Og sympatien i den danske befolkning er massiv. Gennem de seneste år har Israels brutale besættelse og krig mod palæstinenserne bevirket et skred i opinionen fra mere eller mindre blind støtte til den jødiske stat til afstandtagen fra dens kriminelle fremfærd.

Der er hårdt brug for nødhjælp til Gaza: Sundhedsmyndighederne i Gaza har i denne måned erklæret undtagelsestilstand, fordi der er akut mangel på livsnødvendig medicin. Medicin er blandt de ting, frihedsflotillen bringer med.

Israel stemplede den første ubevæbnede frihedsflotille i maj 2010 som en armada af terrorister. Ved en brutal og totalt  ulovlig aktion i internationalt farvand bordede israelsk militær det største skib, det tyrkiske Mavi Marmara, og dræbte  9 af aktivisterne.

Men verden har forstået, at Frihedsflotilllen ikke er terroristværk, men en gigantisk international solidaritetsaktion, selvom Israel og dets venner gerne så flåden stoppet og støtte til den stempler som støtte til terrorvirksomhed.

Solidaritet skal nemlig være forbudt og straffes hårdt, hvis det passer magthaverne.

Det er lykkedes Israel at få den palæstinensiske befrielsesorganisation PFLP optaget på EU’s og USA’s terrorlister, og det har haft alvorlige konsekvenser i Danmark.

Initiativer som Fighters&Lovers og Foreningen Oprør, som har udfordret den ny udemokratiske terrorlovgivning gennem solidaritet med PFLP og colombianske FARC er blevet stillet for retten og dømt som terrorstøtter.

Nu er også Horeserød-Stutthof Foreningens formand Anton Nielsen og talsmanden Viggo Toften-Jørgensen fra sammenslutningen Den Faglige Klub i København  blevet dømt for samme ’forbrydelse’: at vise solidaritet, at være menneskelig.

Begge fik 6 måneders fængsel, for Anton Nielsens vedkommende blev to måneder gjort ubetinget. Horserød-Stutthof Foreningen  havde indsamlet 17.700 kr. til PFLP – og brød dermed terrorloven, ifølge dommen.

Solidaritet straffes med fængsel. Sådan reagerer en politistat.

Horserød-Stutthof Foreningen blev stiftet af modstandsfolk, der under den tyske besættelse blev dømt som terrorister – af danske domstol, der igen er besat med dommere, som vil være lovgiverne og de herskende magter tilpas.

Se hele Anton Nielsens forsvarstale i Københavns Byret 16. juni 2011 (Arbejderen):
Når uret bliver ret …

Og Pòlitistat.dk viser stadig oftere sit grimme og undertrykkende fjæs mod solidaritet, menneskelighed, ytringsfrihed og politisk aktivisme.

For et par uger siden idømtes de to klimaaktivister Tannie Nyboe og Stine Gry Jonassen, talspersoner for Climate Justice Action, til to måneders ubetinget og to måneders betinget fængsel for under COP15-klimatopmødet i december 2009 at aktionere totalt fredeligt for solidaritet med klimaet og klimakatastrofernes ofre.
Det er endnu en dybt uretfærdig dom, afsagt med magtens brutale arrogance.

Nu er miljøorganisationen Greenpeace slæbt for retten, anklaget for både terror og majestætsfornærmelse!

I fejende flot stil sneg nogle aktivister  sig ind ved en gallamiddag for COP15’s  toppolitikere, hvor de foldede et banner ud medd påskriften:  ’Politikere snakker, ledere HANDLER!”

Det må kaldes et førsteklasses brud på retssikkerheden, terrorloven og majestætens ophøjethed! Ikke mindre end 11 Greenpeace-aktivister bør kastes i fængsel, ifølge anklagemyndigheden.

Alle disse sager har intet med terror at gøre. Ingen har anvendt eller forsøgt at anvende vold i nogen form.

Straffene med de mange ubetingede fængselsdomme er udtryk for at politisk aktivisme nu er kriminaliseret.

Det er utvivlsomt et tilsigtet resultat med de mange lovpakker, der har banet vej for politistat.dk – terrorlov 1&2, rockerloven, lømmelpakken, der alle skridt for skridt har undergravet borgernes retssikkerhed og etableret et overvågningssamfund, hvor det er en forbrydelse at protestere.

Politistat.dk er absurd, uhyrlig, grotesk – kapitalens diktatur.

Netavisen 22. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne