Klassekamp til stregen

Kommunistisk Politik 13, 2011
Opdateret 24.6.2011
Fotos: Kommunistisk Politik

24. juni 2011 Sidste:
Efter Arbejdsgiverrettens dom den 23. juni, der frigjorde det multinationale unionbuster-firma fra to overenskomster med Prosa, har de konfliktende CSC-arbejdere besluttet at gå i arbejde igen fra mandag den 27. juni. De vil blive tilbudt ringere vilkår på HK-overenskomster.

Resultatet er et nederlag – ikke så meget for CSC-arbejderne, der har kæmpet bravt mod en stærk og hensynsløs fjende, men for dansk fagbevægelse, der var ude af stand til at handle i solidaritet, da det gjaldt – og nu har set ‘den danske model’ gå i graven.

CSC-konflikten: Solen bryder igennem ved blokaden 23. juni 2011
CSC-konflikten: Solen bryder igennem ved blokaden 23. juni 2011

I 4½ måned har over 100 medarbejdere på CSC stået udenfor porten og oplevet at firmaet er flintrende ligeglad med dem.

Et firma som mange har arbejdet i 25, ja helt op til 40 år. Et sted hvor der er fundet venner og kærester, et sted hvor der samvittighedsfuldt er løst vigtige samfundsopgaver for driften af told & skat, CPR, domstole, politi og forsvar. Nå, sådan er det ikke mere.

Koncernen CSC har valgt at køre linen ud, de har alligevel ikke brug for så mange medarbejdere i den kommende nye forretningsstrategi og de har vist forventet at det var den billigste måde at fyre folk på, med i købet kunne så fagforeningen Prosa knækkes og overenskomsterne skrottes som et andet dødsbo.

Det har bare vist sig, at rigtig mange fyrede, strejkende og lockoutede medarbejdere og en stor del af dem i arbejde har valgt at kæmpe for en overenskomst med strejkeret, ret til kollektive lønforhandlinger, ret til uddannelse, seniorordninger, overarbejdsbetaling og ikke mindst tryghedsaftale imod massefyringer.

Alt sammen og mere til, noget der ikke er med i de forslag, der er fremlagt for medlemmerne. Mange har valgt den vej til trods for at de ikke har råd til at miste deres arbejde, det var bare nødvendigt for at kunne se sig selv i spejlet om morgenen.

Arbejdsretten

Prosa/CSC-folk foran Arbejdsgiverretten før dommen 23. juni
Prosa/CSC-folk foran Arbejdsgiverretten før dommen 23. juni 2011

Når dette læses er der formentlig faldet en dom i arbejdsretten, der afgør hvorvidt CSC kan betragte sig som frigjort for overenskomsterne.

Den kan få 3 udfald:

CSC bliver helt frigjort for de to overenskomster – medarbejderne kan vælge at fortsætte på en elendig kontrakt, men Prosa kan stadig i kraft af antallet af medlemmer forlange at der bliver tegnet overenskomst. Den samlede fagbevægelse må reagere, hvis ikke den er sandet helt til i fagpamperi.

Arbejdsretten frigjorde CSC fra begge overenskomster - og rettede et dødeligt slag mod 'den danske model'
Arbejdsretten frigjorde CSC fra begge overenskomster med Prosa –
og rettede et dødeligt slag mod ‘den danske model’

CSC bliver kun frigjort fra den ene – der vil blive en voldsom uro og yderligere utryghed på arbejdspladsen og rigtig mange uafklarede spørgsmål, der til stadighed skal forhandles om.

CSC bliver ikke frigjort – konflikten går ind i en ny fase, hvor der vil blive lagt yderligere pres på CSC fra mange sider for forhandling og et regeringsindgreb kan komme på tale.

Under alle omstændigheder er arbejdsrettens funktion som arbejdsgiverret blevet grundigt afsløret for de medarbejdere, der er direkte berørt af konflikten. Der er endog ingen af de afgørelser, der er blevet afsagt, som CSC har rettet sig efter.

Foran arbejdsretten - efter dommen 23.6.2011
Foran arbejdsretten – efter dommen 23.6.2011

Den danske model er uanset udfaldet blevet godt og grundigt derangeret.

Det er slået fast, at det er nødvendigt at kæmpe for bare at bevare de goder, der er tilkæmpet gennem opgangstider i branchen.

Se også

CSC-dom et hårdt slag mod den danske model FTF

Læs arbejdsrettens dom her (pdf)

Netavisen 24. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne