Universitet i dødsspiral

Tværfaglighed og selvstændighed er erstattet af standardisering og floskler med markedsmekanismernes triumftog

Kommunistisk Politik 12, 2011

Studenterprotest marts 2011Fusionsiver i den videregående uddannelses sektor og mange mange milliarder til nye bygninger, der kan rumme de sammenbragte institutioner, er den glade side af den danske universitetsverden.

Den anden side fortæller en historie om lukning af studieretninger og forskningsbiblioteker og en studietid, der nærmest må betegnes som et selvstudium, der knap er tid til ved siden af erhvervsarbejde. Og ikke mindst at rigtig viden er forsvundet til fordel for hurtige uddannelser.

Udviklingen har givet sig udslag i flere demonstrationer i løbet af de seneste år, med krav om mere undervisning. Og senest en demonstration imod lukningen af alle fem institutbiblioteker på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i København.

”Lukning af bibliotekerne vil kun betyde én ting; at vores uddannelse bliver ringere. Det hænger ikke sammen at have en ambition om ‘uddannelse i verdensklasse’, når man samtidig reducerer vores adgang til specialviden. Vi vil ikke have bøger i fjerntliggende magasiner, men frit tilgængelige på vores biblioteker,” skrev de aktionerende studerende i en fælles udtalelse.

Men sammenlægningerne har også kostet tværfagligheden dyrt. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er mere eller mindre blevet pillet fra hinanden i dag, tre år efter fusioneringen med Århus universitet.

Konsekvensen er klart beskrevet af Henrik Sandbech tidligere leder af DMU: ”Med en opsplitning mister man evnen at være tværfagligt proaktive, og at Danmarks natur og miljø ender som de store tabere.”

Lignende problemer er ved at udvikle sig i Risø, der er fusioneret med DTU, og det samme gentager sig med uddannelserne på Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske Højskole, der er fusioneret med Københavns Universitet. Et nyt forslag ligger op til at samle al forskning i kemi og dermed nedlægge de tværfaglige miljøer, der eksistere i dag.

De nye bygninger vil til gengæld blive rigtig fine.

Ikke kun studerende og tidligere og nuværende ansatte er ude med skarp kritik af Danmarks lave niveau. Den tyske musikprofessor Linda Maria Koldau har efter et år på Århus Universitet skrevet en hudflettende analyse, der står som det ærlige barn og peger på den afklædte konge, der blamerer sig med sin verdensklasse.

Hun skriver, at det f.eks. ikke et krav til de studerende på musikvidenskab, at de kan læse noder eller kender andre genrer end pop.

Hendes konklusion er, at en hel generation af studerende er ved at blive tabt på gulvet, fordi de mange omstruktureringer inden for hele det område, der kaldes humaniora, har betydet, at de empiriske studier og historisk grundviden er skåret ned til fordel for hurtigere studier, der producere kandidater på rekordtid.

Uddannelse og forskning er blevet en stor forretning, og de offentlige universiteter i Danmark er de fakto blevet til private virksomheder, der overgår hinanden i salgstaler for at tiltrække forskningsmidler og studerende.

Netavisen 16. juni 2011