Stop den imperialistiske krig mod Libyen!

Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund DKU
25 marts 2011

Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund vender sig stærkt imod USA, EU og NATO-imperialismens nye krig – krigen mod Libyen.

For os i DKU er der ingen tvivl om, at denne nye krig er fortsættelsen af de foregående, af krigene mod Afghanistan og Irak, krigene som også den krigsforbryderiske danske regering tilsluttede sig.

For os er der ingen tvivl om at krig er et produkt af kapitalismen, at kapitalisme betinger krige, og at menneskeheden fortsat vil opleve krigene så længe en anden verden, der bygger på helt andre præmisser end profit og magt, ikke er opnået.

Mens krigstilhængerne fra USA til Danmark, fra Enhedslisten til DF, vasker hænder i FNs sikkerhedsråds uklare resolution, er vi klar til at gå på gaden med alle de andre i antikrigsbevægelsen, med alle de der ønsker freden.

Vi vil i DKU arbejde konsekvent imod imperialismens krige og imod fasciseringen af vores eget og andre lande. Vi vil overfor disse opstille vores alternativ, SOCIALISMEN, til de unge, til arbejderne, og til hele den almindelige befolkning, i hvis interesse et grundlæggende samfundsskifte vil være.

Vi er ikke ét sekund i tvivl om at denne krig er i skarp modsætning til de mellemøstlige og nordafrikanske folks historiske oprør for bedre levevilkår og for et opgør med USA, EU og NATO-støttede diktaturer og psedodemokratier i regionerne.

Vi vil opfordre til, og arbejde for, at der fortsat opbygges en enhed mellem antiimperialister, fredselskere, pacifister, krigsmodstandere af alle anskuelser, unge og gamle, arbejdere, mænd og kvinder, og at vi sammen vender krigene ryggen.

I DKU er vi ikke i tvivl, når vi siger at krigen mod Libyen udelukkende tjener NATO-imperialismens interesser, at krigen aldrig vil gavne nogle befolkninger. Vi er med vrede og harme endnu en gang vidner til, hvordan penge tages fra velfærd og bliver brugt på krig, hvordan færre sygeplejersker bliver til flere bomber, hvordan færre pædagoger bliver til flere kugler, hvordan nedslidte skoler bliver til skinnende nye jagerfly, hvordan liv bliver til død i imperialismens hænder.

Vi tøver ikke, og vi finder det ikke svært sammen med krigens andre modstandere at kræve:

– At Danmark øjeblikkeligt trækker sine tropper ud af Libyen og Afghanistan – samt hvor de ellers måtte befinde sig på hemmelige missioner!

– At besættelserne og angrebskrigene stoppes, og de ansvarlige bliver stillet til ansvar!

– At den reaktionære lovgivning der er indført i lyntempo siden 9/11 rulles tilbage, og statsterrorismen bliver bekæmpet.

Vi siger uden væven:

– Stop den imperialistiske krig mod Libyen!

– Støt de mellemøstlige og nordafrikanske folks kamp for et ordentligt liv!

– Stop krigene NU – Velfærd til ALLE!

Og vi tilføjer med klar røst:

Socialismen er fremtiden!

Netavisen 26. marts 2011