Studenterrådet: Nu må politikerne tage ansvar for vores uddannelser!

Pressemeddelelse 15. marts 2011
Studenterrådet ved Københavns Universitet
Fotos: KP

Danskstuderende blokerer 15. marts 2011

I går (14. marts 2011) blokerede de studerende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet i frustration over løbende forringelser af deres uddannelser. Her til morgen har de studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab overtaget stafetten og blokerer deres administration i protest mod besparelser og barbering af undervisningstiden. ”Taxameterløft fra 2009 rækker som en skrædder i helvede,” mener formanden for Studenterrådet ved Københavns Universitet.

”Det er på tide, at politikerne tager ansvar for uddannelsernes kvalitet,” mener Ea Busch-Petersen, der er formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet. Hun fortsætter:

”Jeg har stor forståelse for de studerendes frustration. Vi studerende på KU oplever ikke uddannelsesinvesteringer. De humaniorastuderende oplever langt fra flere timer – deres semestre er tværtimod blevet beskåret. Resultatet er stressede undervisere og forskere, der gerne ville gøre en ekstra indsats for os, men langt fra har overskud og kapacitet til det”.

Ea Busch-Petersen understreger, at selvom Folketinget tilbage i 2009 gav en taxameterforhøjelse på 4.000 kr. pr. studenterårsværk, er det langt fra nok til at tale om reelle investeringer i uddannelse:

”I 2009 viste regeringens McKinsey-rapport, at de humanistiske uddannelser er underfinansierede med ca. 11.000 kr. pr. studerende pr. år. Så det er klart, at de 4.000 kr. rækker som en skrædder i helvede,” siger Ea Busch-Petersen.

Taxameterløft ædes op af ’administrationseffektiviseringer’ og fradrag i basismidler.

Særlig frustreret er Ea Busch-Petersen over, at Folketinget tager med den ene hånd og giver med den anden:

”Det lyder meget fint, at vi trods alt fik et beskedent taxameterløft på 4.000 kr. Men universitetet er samtidig pålagt en skrivebordsfortjeneste på ’administrationseffektiviseringer’ på 2 % om året. Oven i det valgte finansministeren trods et rekordstort optag på KU i sommer at modregne de øgede taxametermidler pga. de flere studerende fra i basistilskuddet. Der er altså kommet mange flere studerende, men færre penge!” forklarer Ea Busch-Petersen.

Danskestuderendes blokade 15. marts 2011

Politikerne må lave reelle investeringer i vores uddannelser

Ea Busch-Petersen køber ikke regeringens mantra om, at alle skal spare:
”Fremtidens vidensøkonomi og sikringen af den danske velfærd i fremtiden starter på de danske universiteter. Uanset om Folketinget laver små taxameterforhøjelser i ny og næ for at vise politisk handlekraft, kommer vi ikke uden om, at uden massiv investeringer i uddannelse, går Danmark bagud af dansen.”

Ea Busch-Petersen understreger, at de studerendes blokader er et nødråb til politikerne.
”Tag nu ansvar og lav reelle investeringer i vores uddannelser,” er Ea Busch-Petersens afskedssalut til politikerne.

Ea Busch-Petersen siger: ”Man kan tale om en massiv udhuling af vores uddannelsers økonomiske grundlag, uanset om Folketinget så laver små taxameterforhøjelser i ny og næ for at vise investeringsvilje og politisk handlekraft. Politikerne må tage ansvar, og lave reelle investeringer i vores uddannelser”.

Se også

For få timer: Frustrerede studerende blokerer sproginstitut

Video KPnetTV: Vrede studerende i blokade

Netavisen 16. marts 2011