Retsundtagelse kan afværge ny social dumping

Den sandsynligvis kommende ‘arbejder’-regering med S og SF har udmeldt, at de, hvis de kommer til roret tids nok, vil iværksætte en folkeafstemning om bl.a. Danmarks retsforbehold i EU inden nytår. Det vil og kan få mange ubehagelige konsekvenser.

Styrken ved undtagelsen viser sig med et helt aktuelt eksempel:
Allerede i juli 2010 barslede Kommissionen med et forslag til sæsonarbejderdirektiv, der har til hensigt at gøre det lettere og hurtigere at hente billig arbejderkraft udenfor EU. Og allerede her hopper kæden af.

Hvori består regeringens hysteriske panik over fremtidens mangel på arbejdskraft? Vi har omkring 800.000 personer i den erhvervsaktive alder i Danmark udenfor arbejdsmarkedet. Der står millioner i Østeuropa og i de baltiske lande og venter utålmodigt på at få lov til indrejse og arbejde i blandt andet Danmark.

Hertil kommer, at EU åbner for ‘sluserne’ i begrænsede perioder  – altså når monopolerne har brug for mere og billigere arbejdskraft. Ellers er Fort Europa intakt.

EU’s nye direktiv vil dels forringe minimumssatserne for løn og arbejdsvilkår og dels forlænge ansættelsesperioden for sæsonarbejdere. Direktivet vil ikke alene få konsekvenser for de mange migranter, der håber at slippe fra en sultedød til en sulteløn. Det vil også få alvorlige konsekvenser for løn og arbejdsforhold i de EU-lande, som direktivet vil omfatte.

Situationen er den, at direktivet ikke automatisk vil få konsekvenser i Danmark eller på det danske arbejdsmarked. Det kan vi takke retsforbeholdet for! Med det på hånden er vi nemlig ikke bundet op på EU’s fælles indvandringspolitik.

Det kan så ændres, hvis en kommende S-SF regering får magt som den har agt, eller at Danmark på et hvilket som helst tidspunkt indgår en parallelaftale med EU på spørgsmålet.

Netavisen 8. marts 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne