Amagerbanken: Fatalt tilsynssvigt

Den nye bankkraksag har igen afsløret, at det danske tilsyn med banker og kreditinstitutioner i bedste fald er forbryderisk inkompetent – og at boligboblen brister videre

Kommunistisk Politik 4, 2011

Amagerbanken gik konkurs i begyndelsen af februar, efter at den i to omgange efter nøje granskning af diverse tilsynsmyndigheder havde fået lov til at fortsætte og hente ny egenkapital og statsstøtte.

Myndighederne viste sig i praksis at have været medsammensvorne ved at holde hånden over en bestyrelse, der lod en lille gruppe ejendomsspekulanter få fri adgang til de almindelige småspareres penge.

Det skete i praksis ved, at tilsynet ikke gennemgik de påståede værdier i det spekulationsbyggeri, der var anført som dækning for udlån. Disse værdier viste sig at være fri fantasi som hele resten af boligboblen.

Tilbage står, at 70.000 småaktionærer har tabt deres penge, en forening, en kommune og flere virksomheder har tabt de penge, de tilfældigt havde stående på den almindelige bankkonto, da der ikke længere gives dækning for indeståender over 750.000 kr.

Den del af bankpakkerne udløb for fire måneder siden, lige efter at den færøske Eikbank blev tvangslukket.

Ingen af de danske storbanker ønskede at overtage Amagerbanken, så den fik lov til at falde. De dårlige lån kan gå til statskassen, og de almindelige kunder må se, om de kan finde en ny bank.

En smule tømmermænd har dog meldt sig i sektoren, da man med ret god grund frygter, at ingen tør have penge stående i nogen bank mere. Man kan jo ikke vide, om den lukker hen over weekenden, tilliden er væk.

Boblen slår videre

Næsten 20 procent af Københavns og Sjællands boligejere skylder i dag flere penge i deres bolig, end de kan sælge den for. For de var så uheldige at købe, mens boblen var på sit højeste. Og selve denne prisboble blev pustet op af netop de skruppelløse bankbestyrelser og stråmænd, som tilsynet hele tiden har dækket over. Alle de nye lånetyper, som folketinget har vedtaget i Danmark, bidrog også til at blæse boblen op til mere end bristepunktet.

Det samlede tyveri mod de mange småsparere, der mere eller mindre frivilligt blev ofre for boligboblen, er således betydeligt mere end de knap tre milliarder kr. i tabte aktier og de mange skattekroner, der skal udrede de almindelige indlån.

Det er også spildte ressourcer på byggeri, som ingen har råd til at bo i, og det er titusinder, der er stavnsbundet i deres hjem, og hvor et flertal kun alt for godt ved, at det mindste uheld, familiekrise eller nedskæring på arbejdspladsen vil slå bunden ud af økonomien.

Netavisen 16. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne