Den ægyptiske revolution betyder afslutningen på Camp David-æraen

Af Folkefronten til Palæstinas Befrielse, PFLP

Udtalelser og kommentarer fra PFLP om betydningen af den ægyptiske revolution 12. februar 2011
Kommunistisk Politik 4, 2011

Solkidaritet med Ægypten Bil'in Palæstina 5. februar 2011Kammerat Abu Ahmad Fuad, medlem af PFLP’s politbureau, sagde i en udtalelse 11. februar 2011, at det ægyptiske folk med sin revolution har ændret historiens forløb i regionen, og udtrykte sin tillid til, at det ægyptiske folk ville føre deres revolution igennem til enden.

I et interview med Airas al-Awda udtalte kammerat Fuad:
– Vi ved, at der stadig skal udkæmpes mange slag, vi ved, at revolutionen langtfra er ført til ende, vi ved, der er mange kræfter, som stadig forsøger at forstå revolutionen, vi ved, at der ikke er megen grund til at komme og lykønske hinanden – men ikke desto mindre lykønsker vi det ægyptiske folk og erklærer, at vi står sammen med dem, indtil alle deres krav er opfyldt.

Regimets fald og diktator Hosni Mubaraks afgang giver os tiltro til, at revolutionen vil blive ført til ende, sagde kammerat Fuad, og vi har tillid til, at det revolutionære folk ikke vil stoppe, før det har nået alle sine mål:
– Ægyptens folk har betalt en høj pris for deres frihed og deres lands frihed, sagde han. – De opnåede at fælde tyrannen, hvis hænder er dækket med det ægyptiske folks blod, og hvis kufferter var fyldt med deres plyndrede rigdomme.

Kammerat Fuad understregede, at udfordringen og kampen for det ægyptiske folk i tiden efter Mubarak er at genopbygge Ægypten og igen anbringe Ægypten i centrum for den arabiske nation, som er ivrig efter at støtte et Ægypten med et større ord at skulle have sagt, hvilket – som det naturlige resultat af årevis med tyrannisk herredømme – længe har været savnet.

Han sagde, at når man så, hvad der var sket i Ægypten, kan man kun være fortrøstningsfuld for, at Ægypten vil rejse sig, og at Ægyptens folk med hver eneste aktion bekræfter, at de vil fortsætte, til sejren er vundet. Han opfordrede til at gennemføre  retssager og at stille alle til ansvar, som i årevis har røvet, udplyndret og brutaliseret Ægypten, men som ikke kunne undertrykke folkets værdighed og dets forpligtelse til rettigheder og frihed.

Kammerat Fuad sagde endvidere:
 - Vi er, som vi altid har været, overbevist om, at det ægyptiske folk har skabt et historisk skifte i regionen, og faktisk i verdenshistorien. Ægypten er verdens hjerte, og revolutionen pulserer som en maskine gennem dets årer. Det ægyptiske folk vidste, at deres land var blevet en juniorpartner for den amerikanske imperialisme og zionismen, for netop de kræfter, som  har stået bag alle de katastrofer, som Ægypten og den arabiske nation har været udsat for. Vi ved, at dette er et stort skridt i forhold til at bringe det palæstinensiske spørgsmål tilbage på den rigtige vej til total frigørelse.

Han afsluttede sine bemærkninger med at udbringe sine hilsener til det ægyptiske folk, som har givet nyt liv til den arabiske nation og gengivet den værdigheden og vejen til frigørelse.

PFLP’s pressekontor udsendte en erklæring, som lykønskede det ægyptiske folk og den arabiske nation for sejren over tyranni og undertrykkelse, og erklærede, at “den store ægyptiske revolutions sejr er også en sejr for den palæstinensiske sag og den arabiske nation som helhed”.

Udtalelsen understregede, at ’det ægyptiske folk vil være i stand til at gennemføre alle deres revolutions mål om frihed, demokrati og uafhængighed, og de vil afslutte Camp David-æraen og genoprette Ægyptens historisk betydelige rolle. Tyranniets og undertrykkelsens fald i Ægypten, i form af Hosni Mubaraks despotiske regime, er et resultat af de ægyptiske massers urokkelighed, og denne historiske revolution blev udløst af den ægyptiske ungdom og dets frie folk. PFLP og alle arabiske folk hilser i dag deres sejr, som genetablerer Ægyptens ledende rolle i at beskytte den arabiske nationale sikkerhed og den palæstinensiske sag.”

Og udtalelsen erklærede: “Det ægyptiske folks triumf er et vendepunkt i den arabiske nations historie. Den baner vej for skabelsen af en ny arabisk æra, hvor der ikke er plads til zionismens og imperialismens dominans eller undertrykkelse af den arabiske nations potentiale. Disse begivenheder i Ægypten og de historiske forandringer, som vil følge, har direkte konsekvenser for den palæstinensiske sag og vil bistå den palæstinensiske sag i at gøre en ende på Oslo-aftalerne og deres fremgangsmåde og genopbygge den palæstinensiske nationale bevægelse.”

Kammerat Rabah Muhanna, medlem af PFLP’s politbureau, sagde den 11. februar i Gaza City, at revolutionens sejr i Ægypten og Tunesien og den demokratiske forandrings vinde, der skyllede igennem den arabiske verden, viser at det arabiske folk kollektivt siger nej til tyranni, nej til amerikansk overherredømme og nej til fattigdom.

Han noterede arbejdernes, ungdommens og kvindernes ledende rolle i den ægyptiske bevægelse og pointerede, at revolutionen kom som følge af årtiers uretfærdighed og undertrykkelse. Han understregede, at det palæstinensiske folk betragter den ægyptiske revolution og de reaktionære arabiske lakajregimers fald som et vigtigt skridt på vejen til frigørelse.

Yderligere gav kammerat Muhanna udtryk for, at det nu er tid for det palæstinensiske folk – på Vestbredden, i Gaza, i det besatte Palæstina fra ’48, i flygtningelejrene og overalt i eksil og diaspora – at tale med én stemme og erklære, at folket ønsker at se splittelsen afsluttet. Han opfordrede de palæstinensiske masser til at handle under parolen: ”Folket ønsker, at splittelsen slutter”, som et nødvendigt skridt for at genopbygge den palæstinensiske befrielsesbevægelse.

Netavisen 15. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne