CSC: Løndumping i overenskomsten


Lockout: IT-virksomheden CSC har stillet ansatte overfor en række radikale krav, der mest af alt virker som en glidebane mod regulære løndumpingsforhold De lockoutede it-folk har krav på bred solidaritet

I onsdags blev 120 IT-ansatte i firmaet sendt hjem: Lockoutet. De ansatte er medlem af fagforeningen PROSA, der i fredags svarede tilbage ved at afsende 2. strejkevarsel, hvilket betyder at yderligere 40 går i konflikt fra den 28. februar.

De 40 er nøje udvalgt ud fra en bedømmelse om, hvor man rammer CSC effektivt. Strejkevarslet er afsendt med medlemmernes opbakning.

Stridens kerne er fem krav fra det tidligere cykelhold:

  • fjernelse af tryghedsaftalen
  • indførelse af funktionsløn
  • nedsættelse af lønnen med 10%
  • øget arbejdstid
  • individuel løn (væk med skalatrin)

Næstformand i PROSA, Hanne Lykke Jespersen, har til bladet Computerworld uddybet nogen af konsekvenserne:
– Ved fyring mister man den aftalte kompensation. CSC kan også kræve en arbejdsuge på op til 45 timer i gennemsnit over 8 uger uden lønkompensation; altså ingen overarbejdsbetaling. 10 pct. lønnedgang taler sit eget sprog. Bortskaffelse af skalaløn og dermed automatisk lønregulering.

CSC, der har røde bundlinier i regnskabet, ønsker altså at tørre deres krise af på de ansatte.

Fagforeningen finder i øvrigt, at det giver anledning til bekymring, at CSC tilsyneladende mener, at noget af det mest afgørende for virksomheden er, at få fjernet tryghedsbestemmelserne i PROSA/CSC’s overenskomster. Tryghedsaftalen er medarbejdernes værn mod uhæmmet offshoring, og skal være med til at motivere ledelsen til den nødvendige efteruddannelse og omskoling, fordi den indeholder aftaler om bl.a. tryghedsgodtgørelser og frivillighed ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel.

PROSA har i forløbet rakt hånden ud til CSC med det formål at drøfte, hvorledes CSC kan vende skuden og blive en sund virksomhed. I den proces har PROSA fundet det naturligt, at de andre faggrupper også deltager, hvilket CSC har afvist. PROSA finder det mistænkeligt, at virksomheden således kun vil forringe vilkårene og fjerne trygheden for netop PROSAs medlemmer, der udgør en tredjedel af samtlige ansatte.

Fagforeningen spørger:
– Hvem mon vil blive fyret først i en sådan situation?

Selve lockouten blev iværksat under stor dramatik og kynisme. De 120 ansatte måtte tirsdag eftermiddag aflevere deres adgangskort, parkeringstilladelser og arbejdscomputere til CSC.

Samtidig spærrede CSC de ansattes adgang til firmamail og de øvrige IT-systemer.

De lock-outede it-folk og deres fagforening har krav på bred solidaritet fra alle arbejdende og progressive – og fra hele fagbevægelsen.

Se også PROSA:
Orientering om lockouten på CSC

Netavisen 13. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne