Denne bande ved vor slid og plage til en mægtig rigdom kom, og når vi fordrer den tilbage, forlanger vi vor ejendom…

Strøtanker
Kommunistisk Politik 3, 2011


Ægypten: Revolutionens knytnæve

Der går et spøgelse gennem verden. De fantastiske scener vi i disse dage ser fra Tunesien og Ægypten viser med al ønskelig tydelighed hvilken magt befolkningsmasserne har.

I disse timer har det ægyptiske militær meldt ud, at de ikke vil skyde på demonstranterne og fra Tahrir-pladsen lyder råbene, at Mubarak skal gå, og tage sin nyudnævnte vicepræsident Omar Suleiman med sig. De store internationale virksomheder i Cairo lukker kontorerne og sender medarbejderne ud af landet, mens aktierne begynder at falde og alverdens regeringsledere forsøger sig med løgne om, at de da støtter demokrati, og kommer med slet skjulte trusler om den islamiske fare.

Hvad der sker i Tunesien kan så bekvemt overhøres i mainstream-pressen, men heldigvis ikke her. De bevægelser der rejser sig i nabolandene finder heller ingen vej til pressen.

Men i bevægelsen selv er der ingen tvivl. Ved demonstrationen i lørdags ved den ægyptiske ambassade fik repræsentanterne for den tunesiske opstand en stormende hyldest fra demonstrationsdeltagerne.

I vores lille Danmark er der også bevægelse. Regeringens og højrefløjens frådende angreb på den sidste rest af velfærdssamfundet har bragt både LO og 3F på banen, men mange andre er også begyndt at reagere.

På 10 dage har stormødet Til kamp for efterlønnen, der holdes af LO for tillidsfolk i Odense onsdag den 2. februar, fået en overvældende tilslutning. Ikke de af arrangørerne forventede 1000, men 3000 tillidsfolk er i skrivende stund tilmeldt. Retningen er sat mod en ny regering og en nu politik. Det er op til deltagerne at få sat en dagsorden, der reelt går til kamp mod angrebene på efterløn, pensionsalder og pensioner. LO gør det ikke.

Det forlyder nu også at tusindvis af bus- og lastvognschauffører og andre transportarbejdere vil strejke i alle de fire største byer, København, Århus, Odense og Aalborg på torsdag den 3. februar i protest mod regeringens nedskæringspolitik.

De siger Nu er det nok med: Nedsættelsen af dagpengeperioden fra fire til to år. Truslerne om at afskaffe efterlønnen. Nedsættelse af godtgørelsen for deltagelse i nødvendige efteruddannelseskurser til 80% af dagpengesatsen. Indgreb i overenskomsterne, ved at diktere at alle har ret til deltid. Brugerbetaling på AMU-kurser der hele tiden stiger. Kraftige nedskæringer i Arbejdstilsynet. Åbning for underbetalt, udenlandsk arbejdskraft uden sikkerhed for at køre- hviletidsbestemmelserne overholdes. Nedsat skattefradrag for fagligt kontingent. Meningsløs aktivering, ydmygelser af ledige med kontroltyranni og fjernelsen af nylediges ret til seks ugers selvvalgt efteruddannelse.

Dråben der fik bægeret til at flyde over og igangsætter en overenskomststridig strejke er, at chaufførerne skal betale over 5.000 kroner af egen lomme for et såkaldt EU-kvalifikationskursus.
 
Der er al mulig grund til at den utilfredshed, der er opsparet i den danske befolkning nu kommer til udtryk. Med inspirationen fra Tunesien og Ægypten er det på tide at den danske befolkning siger: Det kan lade sig gøre. Vi skal gå sammen og være mange nok, et velfærdssamfund skal være et samfund for de manges velfærd. Lad de rige betale krisen.

Nogle fakta

Den væsentligste årsag til, at FOA-medlemmer ikke betaler til efterlønsordningen er, at de ikke forventer den vil eksistere, når de får brug for den. Det viser, en medlemsundersøgelse med 1845 FOA-medlemmer gennemført i perioden 20.-26. januar 2011.

Medlemmer under 50 år, der ikke indbetaler til efterlønsordningen, er blevet spurgt om, hvorfor de ikke gør det. To ud af tre af svarer, at det er fordi, de ikke tror ordningen findes, når de får brug for den.

Hvem betaler regningen?

Ledige: 1,5 milliarder kroner spares på ledige. Det skete ved at sætte perioden med ret til dagpenge ned fra 4 til 2 år. Og ved at gøre det sværere at optjene ret til dagpenge.

Familier med børn: 1 milliard kroner spares på børnechecken. Det skete ved at sætte børnechecken ned med fem procent. Og ved at indføre loft over, hvad en familie kan få.

Fagforeningsmedlemmer: 500 millioner kroner spares på medlemmer af fagforbund. De skaffes ved at sætte grænse for fradrag for kontingent.

Voksne i skole: Voksne, der vil uddannes, mister 700 kroner om ugen i godtgørelse. En række uddannelser bliver lukket for ledige. Blandt andet “stort” kørekort.
Nedslidte: Hvis regeringen får flertal, skal der spares 16 milliarder kroner på at aflive efterlønnen.

Netavisen 2. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne