Tunesien: Stiftelseserklæring for Fronten af 14. januar

Vi bekræfter vores hengivenhed over for vort folks revolution, som kæmpede for sin ret til frihed og national værdighed og ydede store ofre, heriblandt snesevis af martyrer og tusinder af sårede og fængslede, og har derfor med henblik på at fuldføre sejren over indre og ydre fjender og for at imødegå ethvert forsøg på at knuse frugterne af disse ofre dannet ’Fronten af 14. januar’ som en politisk ramme, som vil vie sig til fremme af vort folks revolution for at opnå dens mål og imødegå de kontrarevolutionære kræfter. Fronten består af nationale demokratiske og progressive partier, kræfter og organisationer.

Denne fronts påtrængende opgaver er:

1. At bringe den nuværende Ghannouchi-regering til fald såvel som enhver regering, som støtter sig på det gamle regimes attributter og anti-folkelige  politik og som tjener den afsatte præsidents interesser.

2. At opløse RCD (Ben Alis regeringparti: Den Konstitutionelle Demokratiske Union) og beslaglægge dets kontorer, dets ejendom og finansielle midler og fonde, da de tilhører folket.

3. At danne en overgangsregering, som tillid blandt folket, blandt de militante progressive politiske, sociale og faglige kræfter, og i ungdommen.

4. At opløse Repræsentanternes Hus og Senatet, alle de eksisterende kunstige organer, og den øverste domstol; at demontere det gamle regimes politiske strukturer; og forberede valg af en grundlovgivende forsamling inden for højst et år, der skal formulere en ny demokratisk forfatning og grundlægge et nyt juridisk system, som kan danne rammen om det offentlige liv, som garanterer folkets politiske, økonomiske og kulturelle rettigheder.

5. At opløse det politiske politi og fastlægge en ny sikkerhedspolitik, som er baseret på respekt for menneskerettighederne og retsstaten,

6. At stille alle dem for retten, som er skyldige i at stjæle folkets penge, alle, som har begået forbrydelser mod folket, som repression, fængsling, tortur og ydmygelse, hvad enten som beslutningstagere eller i udførelsen, og endelig alle, som er skyldige i korruption og underslæb med offentlige midler.

7. At ekspropriere den tidligere herskende familie, deres nære forbindelser og medarbejdere, og alle embedsmænd, som benyttede deres stillinger til at blive rige på folkets bekostning.

8. At skabe jobs til de arbejdsløse, at tage øjeblikkelige skridt til at give arbejdsløshedsunderstøttelse og sikre større social sikkerhed og sundshedsydelser; og forbedre de arbejdsløses købekraft.

9. At opbygge en nationaløkonomi i folkets tjeneste, hvor de vitale og strategiske sektorer er under statens opsyn; at gennationalisere de institutioner, som er blevet privatiserede; og formulere en økonomisk og social politik, som bryder med den liberale kapitalistiske fremgangsmåde.

10. At garantere de fælles og individuelle fri- og rettigheder, især ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, presse, informations- og tankefriheden; og befri fanger og bekendtgøre en lov om amnesti.

11. Fronten hilser støtten fra den arabiske verdens folkemasser og progressive kræfter og fra hele verden til revolutionen i Tunesien og opfordrer dem til at forsætte deres støtte på enhver tænkelig måde.

12. At yde modstand mod normalisering med den zionistiske entitet, og at virke for dens afstraffelse; og at yde støtte til de nationale befrielsesbevægelser i den arabiske verden og i hele verden.

13. Fronten anråber alle de folkelige masser og de nationale og progressive kræfter om at fortsætte mobiliseringen og kampen i alle former for legitim protest, især på gaderne, indtil de ønskede mål er opnået.

14. Fronten hilser alle komiteerne, sammenslutningerne og alle former for folkelig selvorganisering og opfordrer dem til at udvide deres indflydelsessfære til alle det offentlige livs anliggender og diverse afspekter af dagliglivet.

Ære til intifadaens martyrer – Sejr til vort folks revolutionære masser!

Tunesien 20. Januar 2011

Forbundet af Fagligt Venste

Den nasseristiske fagbevægelse

Bevægelsen af demokratiske nationalister (Al-Watad )

Den baasistiske strømning

Uafhængigt Venstre

Tunesiens Kommunistiske Arbejderparti (PCOT)

Det Patriotiske og Demokratiske Arbejderparti (PTPD)

Arabaisk originaltekst
www.albadil.org

Netavisen 27. januar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne