VKO efter førtidspensioner og fleksjobbere

Kommunistisk Politik 1, 2011

Det kan let overses, at efterlønnen ikke er det eneste element, VKO er ude på at udbombe i det pensionssystem, som var med til at give Danmark betegnelsen ’velfærdsstat’.

I begyndelsen af december fremlagde regeringen sit forslag til forringelse af førtidspensionen og af fleksjobordningen. Begge forringelser vil betyde et markant tab af sikkerhed og livskvalitet for mange psykisk og fysisk udsatte.

Hvor efterlønnen er en rettighed, kan man først få førtidspension eller komme i en fleksjobordning efter omfattende, undertiden mangeårige, og ofte ydmygende, helbredstests. Førtidspensionen er nu en permanent ordning for folk, der lægeligt og på andre måder bedømmes at have ’varigt nedsat arbejdsevne’.

Det tilsyneladende humane argument er at folk ikke i en relativt ung alder skal være parkeret på livsvarige ydelser. Men for et meget begrænset antal, især psykisk syge, som delvist kan genvinde nogen arbejdsevne, er det selvfølgelig allerede i dag muligt at arbejde. Der er i dag omkring 240.000 på førtidspension.

Fleksjobordningen skal ifølge regeringen gøres midlertidig, og ordningen skal ændres så den ikke som i dag giver fuld løn. Fleksjobbere skal kun have løn for den tid, de arbejder. Staten vil også reducere refusionen for fleksjob til kommunerne væsentligt.

Der er nu forligsforhandlinger i gang om en ’reform’ af disse ordninger. Både S, SF og De radikale deltager. De Radikale er ivrige efter at disse forhandlinger kædes sammen med efterlønsforhandlinger.

S og SF bør imidlertid på stedet melde sig ud af forhandlingerne om disse forringelser, og selvfølgelig afvise forhandlinger om Løkkes efterlønsreform.
Fagbevægelsen afviser generelt efterlønsreformen, men har stort set ikke protesteret mod førtidspensions- og fleksjobplanerne. Men fagbevægelsen bør mobilisere til massekamp mod alle forringelser af pensionsordningerne – og deres genetablering til et niveau før ’velfærdsreformen’.

Se også
Hej nyfødte: Velkommen til verden! Du skal knokle til du segner!

Netavisen 5. januar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne