Wikileaks: Om IT-kriminalitet og censur


Indspark fra DKU
Kommunistisk Politik 24, 2010


Wikileaks offentliggørelse af hemmelige dokumenter om Irak, Afghanistan og nu USAs udenrigs- og ambassadekommunikation er verdens helt store nyhed i øjeblikket.

Udover selve indholdet af de lækkede dokumenter, der afslører magt-eliten som det, den er – arrogant, kynisk, beregnende og løgnagtig,  sker der interessante ting i kølvandet på lækken.

F.eks .straffesagen i Sverige mod frontfiguren, der først blev droppet,  for siden at blive genoptaget og opprioriteret i takt med offentliggørelsen af nye dokumenter.

Eller betalings-systemer og banker, der lukker for donationer til organisationen.

Eller hosting-firmaer, der ikke længere vil have noget med hjemmesiden at gøre.

Tre tydelige eksempler på, at hvis man bliver for irriterende for “de store drenge”, så begynder man at få problemer.

En sjov konsekvens af forsøgene på at lukke hjemmesiden er at dokumenterne bliver tilgængelige flere og flere steder!

En relateret historie, om end  noget mindre, giver et interessant indblik i rækkevidden af myndighedernes forsøg på at skræmme og censurere bestemte grupper. Det handler om Autistici/Inventati, et italiensk kollektiv, der arbejder for at skabe sikker elektronisk kommunikation for progressive grupper, bl.a. gennem at tilbyde mail-konti og blogs.

En italiensk fascistisk organisation – “Casa Pound” – følte sig truet og chikaneret, bl.a. gennem anti-fascistiske slogans på en væg, noget maling på en dør, artikler på italiensk indymedia og en blog hostet hos Autistici/Inventati.
Det var altså hårdt at være fascist i Italien, og de bad politiet om at gøre noget ved det.

Og så kommer det interessante:

Af sikkerhedsmæssige grunde befinder Autistici/Inventati servere sig ikke i Italien, men er spredt udover Europa, bl.a. i Holland og Norge. På grund af sagens alvor – modstand mod fascisme – mente det italienske politi, at det var nødvendigt at bede deres norske kollegaer om hjælp. De bad nordmændene om at skaffe kopier af Autistici/Inventati server i Norge, hvilket norsk politi, sagens alvor taget i betragtning, selvfølgelig efterkom.

Altså: Norsk politi bryder 2.000 personers brevhemmelighed, fordi italiensk politi har en sag om fascister, der føler sig truet.

Sammenligner man de to sager, får man en lille ide om de resurser, der i øjeblikket bliver brugt på at miskreditere og knække WikiLeaks. Der kan ikke være tvivl om at de amerikanske myndigheder bruger en del kræfter på at begrænse skaderne af lækken og sikre sig mod fremtidige offentliggørelser.

De får støtte fra uventet kant – eller måske ikke helt uventet – fra  ytringsfrihedens forkæmper nr. 1 i Danmark og globalt  - fra JyllandsPosten og Flemming Rose.
Avisen afslutter en leder under overskriften “Info-hærværk”  med følgende tirade:

 ”Wikileaks-affæren understreger nødvendigheden af en uafhængig, ansvarlig og solid presse med en stærk etik til ud fra journalistiske kriterier at behandle, sortere og præsentere relevante nyheder.”

Avisens tophistorie fra Asien er “Wikileaks: Myanmar ville købe Manchester United.”

Netavisen 7. december 2010