Studenteroprør i gang

Konfrontationskurs i EU

Den politiske krise i EU og de enkelte EU-lande uddybes, mens protesterne mod den nyliberale nedskæringspolitik vokser. I mange lande er studerende gået på gaderne, i Italien har et regulært studenteroprør udviklet sig over de sidste par år. De britiske følger efter. Det kommende EU topmøde vil den 15. december live mødt med demonstrationer og strejker.

Kommunistisk Politik 24, 2010
Opdateret

Studerende i Napoli protesterer 30. november 2010
Studerende i Napoli protesterer 30. november 2010

De italienske studerende og uddannelsessøgende – fra folkeskoler til universiteter – har løftet fanen fra ´68 og udløst et nyt studenteroprør i protest mod undervisningsminister Mariastella Gelminis omfattende uddannelsesreform.

Den 7. december kom det til sammenstød ved La Scala-operaen i Milano, der skulle sæsonåbne med Richard Wagners ‘Valkyrien’, hvor demonstranter med bannere, der krævede, at Berlusconi og Gelmini går af, blev angrebet af uropoliti.

Det er symptomatisk for en situation, hvor protesterne mod den foreslåede uddannelsesreform over de sidste to år har spredt sig til alle led i systemet og alle grene af samfundet. Ikke bare er skoler og universiteter blevet besat. Også kulturmonumenter som Det skæve tårn i Pisa og Colosseum i Rom er blevet det. Reformen er en nyliberal centraliserings- og topstyringsreform, der eliminerer studerendes og ansattes indflydelse og betyder nedskæringer overalt sammen med øget brugerbetaling.

De studerendes masseprotester blokerede også i sidste uge for togtrafik og anden transport i et forsøg på at forhindre deputeretkammeret i at vedtage reformen. Det gjorde det – men den endelige afgørelse i senatet er udsat til efter den 14. december, hvor overhuset skal stemme om en mistillidserklæring til Berlusconi-regeringen.

De britiske studerende følger efter

Politi sættes ind mod britiske studerende 10. december 2010
Politi sættes ind mod britiske studerende 10. december 2010

De internationale medier er fulde af historier om vrede britiske studerende, der protesterer mod, at den i forvejen klækkelige studieafgift ved universiteter og højere uddannelser på 29.000 kr. (3.290 pund) om året fra 2012 vil stige til op mod 80.000 kr. (9.000 pund).

Det vil sætte en effektiv stopper for at andet end rige folks børn og særlige undtagelsestilfælde kan få en højere uddannelse, mener de studerende, der har aktioneret, gennemført besættelser af universiteterne, ministerier med mere og demonstreret i titusindvis på gaderne, siden den gigantiske prisstigning blev annonceret. Politiet har været flittigt sat ind mod masseprotesterne.

Men medierne har fokuseret på de studerende påståede voldstilbøjeligheder. Ikke mindst da det konservative partihovedkvarter blev angrebet, og da tronfølgeren prins Charles og hans bilkortege på vej i teatret valgte at køre igennem en stor mængde demonstrerende studenter. Den royale provokation blev mødt med maling, spark og slag til bilen – uden at nogen eller kom noget til.


Studenterprotester i London
9. december 2010

Se video fra Sortkapel/KPnetTV her

Vreden i den britiske ungdom er dyb og vil ikke forsvinde.

Se også
Charles and Camilla meet King Mob (Indymedia London)

Wikileaks skaber uro i EU

Det er ikke kun den amerikanske regering, som rystes af de diplomatiske wikileaks, hvoraf foreløbig kun en brøkdel er kommet på nettet. De vil sandsynligvis udløse kriser og få konkrete konsekvenser i hver eneste EU-hovedstad.

I Sverige er det f.eks. dokumenteret, at Reinfeldt-regeringen afviste en formel samarbejdsaftale om udlevering af svensk overvågningsmateriale til amerikanerne, af frygt for at den skulle fremlægges for Riksdagen, men til gengæld boostede ’de uformelle kanaler’ til den amerikanske supermagt. Samme resultat, bare med lusk. Den svenske opposition er vred og truer med ministerstorm.

I Tyskland blev udenrigsminister Guido Westerwelles personlige rådgiver fyret, da det viste sig at han have viderebragt fortrolige oplysninger om regeringskoalitions-forhandlingerne til amerikanerne. Men måske han bare var en uformel kanal!

Selveste unionspræsident Herman Van Rompuy optræder nu i dokumenterne i en samtale om Afghanistan, hvor EU-landene har 30.000 mand  med den amerikanske ambassadør i Belgien allersidst i 2009:

-  Europa er der og vil være der af respekt for USA, men ikke af respekt for Afghanistan, sagde den ’europæiske’ præsident, der tilføjede: – Ingen tror på Afghanistan mere. Men vi vil tage 2010 med for at se resultater. Hvis det ikke virker, så er det forbi, for det er den sidste chance.

Det bliver de mange døde soldater, eller måske snarere deres pårørende, de sårede, nuværende og tidligere udsendte sikkert glade for at høre. De var der for USA’s skyld. De 39 døde danskere og hundreder af sårede var ofre på det transatlantiske venskabs alter.
Ikke underligt, at Anders Fogh, der som kriminel studehandler solgte ytringsfriheden for at blive generalsekretær for NATO mener, at Wikileaks truer freden i verden!

Eurokrisen fortsætter

For et par uger siden blev en statsbankerot og truende kollaps af euroen afværget ved en aftale mellem Irland og IMF og EU om lån og garantier på 85 mia. euro (645 mia. kr.) med tilbagebetaling over de næste 10 år. Aftalen blev indgået med en regering, der ikke har noget reelt mandat, 100.000 demonstrerede samme dag i Dublin.

Grækenland fik tilsagn om at de kan få forlænget afdragstiden på deres lån på 110 mia. euro fra 3 år til 10 år, i lighed med Irland.

Island er ved at være klar til et nyt forsøg på en gældsaftale med England og Holland om de 30 mia. kr. i indskydergaranti, som de to lande kom til at hænge på, da Icesavebanken kollapsede i 2008. Kravet om overtagelsen af gældsforpligtigelsen blev en del af en ”redningspakke” fra IMF, og indgår som et centralt element i den islandske regerings forhandlinger om medlemskab af EU. En tidligere aftale blev stemt ned ved en folkeafstemning i marts.

I starten af ugen afholdt EU’s finansministre møde med de kommende gældsomlægnings-pakker på dagsordenen. Det er efter alt at dømme Portugal, der er udset som nyt offer for den særlige EU- gældssanering. Mødet er en forberedelse til topmødet i december hvor den europæiske gældskrise bliver et altoverskyggende tema.

Fra Bruxelles har propagandaen til offentligheden hele året lydt, at krisen var overstået og eurokrisen var redet af, i første omgang da Grækenland fik sin gæld lagt om. Det synes at stå klart at hverken krisen eller i særdeleshed krisen for euroen er overstået. Og det ikke en krise der kan afgrænses til øst eller syd Europa.

Danmark er ingen undtagelse. Allerede nu forventes et underskud på 10 mia. kroner i 2010, der ikke er regnet med i sommerens krisepakke, Næste års krisepakke er derfor allerede ved at blive forhandlet på plads i korridorerne. Nye lån optages for at betale de gamle lån af, og hvert år byder på en ny krisepakke til at dække de akkumulerede underskud på statsfinanserne.

Aktionsdag 15. december

Under en parole om Nej til nedskæringer for de mange og bonusser til de få, opfordrer Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (ETUC) til fælles handling den 15. december under det kommende EU topmøde for at protestere mod krisepolitikken.

Protestaktioner vil blive arrangeret over hele Europa. I en række lande planlægges der demonstrationer, arbejdsnedlæggelser og generalstrejke.

EFS-toppen vil imidlertid gerne hjælpe EU ud af både den politiske og økonomiske krise. I et brev til det eruopæiske råd og unionens finansministre har EFS foreslået en ’New Deal’ for EU (a la den amerikanske i 30’erne i sidste århundrede). Generalsekretær John Monks foreslår at overføre en del af medlemslandenes gæld til EU og en fælles investeringsstrategi på unionsplan som dens hovedbestanddele.  Det går ikke mindst ud på at redde euroen og EU som sådan:

– Drømmen om en ’stadig tættere union’ og en fælles mønt risikerer at forvandle sig til et mareridt for de 16 millioner registrerede arbejdsløse, siger EFS, der erklærer at uden sociale resultater vil folkene vende det europæiske projekt ryggen.

Det er netop det, som er ved at ske: Folkene er begyndt at vise det europæiske projekt ryggen, og de gør det i gaderne, og på mange andre måder. EU-landenes krisepakker har en klar politisk karakter og en klar klassekarakter.  

I modsætning til hvad finansministre og regeringer har forsøgt at sælge som generelle nedskæringer på alle områder, er der klare politiske prioriteringer vendt mod overførselsindkomster, sundheds- og uddannelsessektoren, mod arbejderne i den private og offentlige sektor, mod unge og pensionister.

De rige holdes fri: Derfor protesteres der over det hele.

Til de brede protester ikke mindst fra de offentligt ansattes side og mod de offentlige nedskæringer og til arbejdernes og fagbevægelsens protester udvikler sig nu samtidig studenterprotster over hele unionen, der nogen steder antager karakter af noget, som ligner et godt gammeldags studenteroprør.

Netavisen 12. december 2010

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne