Om internationale virksomheders medvirken til israelske krænkelser af international lov

Strøtanker
Kommunistisk Politik 24, 2010

Den forbryderiske israelske bosættelsespolitik har fået palæstinenserne til at søge diplomatisk anderkendelse verden over af en stat, baseret på grænserne fra 1967. Over 100 lande har indtil nu anerkendt Palæstina trods amerikansk modstand og israelsk raseri. Men Israel støttes også af en lang række multinationale selskaber, der bidrager til Israels krænkelser af folkeretten.

Russell-tribunalet om Palæstina (RTP) afsluttede sin 2. samling den 22. november 2010.

Tribunalet opstod som reaktion på staters og politikeres manglende respons på de mange FN-resolutioner Israel overtræder og efter den larmende tavshed, der fulgte efter den internationale domstols afgørelse i 2004 om apartheidmurens ulovlighed.

Første møde var i Barcelona, marts 2010 og det andet i London i november. Dette havde til opgave at undersøge internationale virksomheders medskyld i Israels overtrædelser af menneskerettigheder, overtrædelse af international humanitær ret og krigsforbrydelser.

Det næste tribunal i Sydafrika i 2011 vil handle om Israel og apartheid. Den sidste af de 4 samlinger skal f oregå i USA.

Russel-tribunalet om Palæstina 2010: Uddrag fra den afsluttende erklæring
 
I de seneste to dage har tribunalet hørt overbevisende vidneudsagn om virksomhedernes medvirken i israelske krænkelser af folkeretten, i forbindelse med:

  1. våbenleverancer,
  2. konstruktion og vedligeholdelse af den ulovlige separationsmur,
  3. opretholdelse og leverance af tjenester, særligt finansielle, til ulovlige bosættelser,

altsammen inden for rammerne af den ulovlige besættelse af palæstinensisk territorium.

Det fremgår af vidneudsagnene, at denne adfærd ikke kun er moralsk forkastelig, men at det også kan give selskaberne det juridiske ansvar for meget alvorlige overtrædelser af internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret. Hvad der adskiller den aktuelle situation fra andre, hvor der er taget international aktion, er at i dette tilfælde bryder både Israel og virksomhederne, der er medskyldige i Israels ulovlige handlinger, internationale menneskerettigheder og humanitær lov.

På den første session i Barcelona fandtes EU og EU medlemsstaterne medskyldige i Israels brud på international lov, herunder også: Den illegale konstruktion af muren på palæstinensisk territorium. Den systematiske bygning af illegale bosættelser for jøder på besat palæstinensisk territorium. Den illegale blokade af Gaza. Samt utallige illegale militære operationer mod civile palæstinensere, særligt under operation ”Cast lead” i Gaza (dec 08-jan 09), det er krigsforbrydelser og/eller forbrydelser mod menneskeheden.

Endvidere bemærker RTP, at det internationale samfund klart er enigt om, at Israel er i åbenlys strid med sine internationale forpligtelser.

Multinationale selskaber og Israels krigsforbrydelser

Virksomhederne spiller en meget afgørende rolle for at Israel er i stand til at begå krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.
RTP’s konklusioner omfatter muligt juridisk ansvar for bl.a. flg. virksomheder:

G4Sen multinational dritisk/dansk virksomhed, leverer scanner udstyr og helkrops scannere til adskillige militære checkpoints på Vestbredden, der alle er en del af separationsmuren. G4S leverede også scannere til Erez checkpiont i Gaza. G4S opererer i bosættelser, leverer ustyr til fængsler for palæstinensiske politiske fanger og det israelske politi i bosættelserne.

Elbit systemshar et tæt samarbejde med det israelske militær om våbenudvikling, der først afprøves af hæren i aktiv kamp og derefter kan sælges over hele verden. Det gælder eksempelvis ubemandede droner, som dræber 10 civile for hver person de skyder efter.

Caterpillarsom leverer særligt modificerede D9 bulldozere

Cement Roadstone Holdings, CRH, som ejer 25% af Mashav, der 100% ejer Nesher Israel Cement Enterprises Ltd,, som er Israels eneste cement-producent.

Carmel Agrexco der eksporterer frugt, herunder fra bosættelserne og Palæstina, fejlagtigt mærket Israel
Både G4S, Elbit og Caterpillar omtaler i deres egne reklamer brugen af deres materiale under Gaza-konflikten.

Den fulde konklusion af juryens arbejde kommer i løbet af december og den vil indeholde detaljerede eksempler og også pege på civil ulydighed/BDS-aktioner der kan fremme virksomhedernes ansvarlighed.

På hjemmesiden www.russelltribunalonpalestine.com findes der video’er af hele sessionen i London og erklæringen i sin helhed på engelsk.

Afbryd alt samarbejde med G4S

G4S har i længere tid været i søgelyset for sit samarbejde med Israel, men Russell tribunalet har uden tvivl været medvirkende til at Danwatch’s afsløringer af leveringer af udstyr til tortur mm. er blevet omtalt i pressen, og indtil videre har det ført til at G4S er blevet afkrævet en redegørelse fra Statens og kommunernes indkøbsservice.

Også Lene Espersen har set sig nødsaget til at udtale til Berlingske at ” Jeg vil klart opfordre virksomheder til ikke at gennemføre aktiviteter, der risikere at opretholde ulovlige bosættelser”.

Ansvarligt Universitet fra RUC og KU kræver et boykot af G4S og Frank Aaen kræver G4S blacklistet. DKU har for længe siden aktioneret mod G4S og virksomheden blev også omtalt i denne spalte i januar måned.

Lad dette være en opfordring til at afbryde alt samarbejde med G4S i alle sammenhænge.

Netavisen 19. december 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne