Fælles kamp mod social dumping

185 faglige tillidsrepræsentanter forsamlet til konference d. 2. december 2010 opfordrer til fælles kamp mod social dumping

Hver dag er der nye eksempler på, at udenlandske arbejdere underbetales groft, og ofte må leve under slavelignende vilkår. Det breder sig til flere og flere brancher. Det er en trussel mod løn- og arbejdsvilkår på hele arbejdsmarkedet, og en trussel mod den danske model og solidariteten i vort samfund. Hvis arbejdskraft til halv pris (eller mindre) bliver normen, er der ikke råd til velfærd.

Vi anerkender fagbevægelsens ansvar. Vi skal blive langt bedre til at anvende vores ressourcer dér, hvor der er mest brug for dem: Til det opsøgende arbejde med faglig organisering, indgåelse og forbedring af overenskomsterne, kontrol af om de overholdes, samt til større opbakning til tillidsrepræsentanter og fagligt aktive på arbejdspladserne.

Vi vil bygge videre på de gode resultater fra overenskomstfornyelsen 2010 om adgang til lønoplysninger og hurtig faglig sagsbehandling. Ved de kommende forhandlinger må hovedkravene være højere mindsteløn, kædeansvar, tredjepartsforpligtelse samt stop for ”arme-og-ben” firmaer. Vi opfordrer til bedre koordinering af vores krav, og at ingen forhandlinger afsluttes uden fællesskabets accept.

Men politikerne skal også hjælpe til. Folketinget må sikre, at konkurrencen fra udenlandske virksomheder foregår på lige fod:

• Der skal sikres en effektiv registrering af alle virksomheder, som opererer her i landet, og fagforeningerne skal have fuld adgang til oplysningerne. Der skal indføres krav om skiltning. Der skal indføres strenge straffe for manglende overholdelse af lovgivningen. Der skal afsættes flere ressourcer til Skat, politi og Arbejdstilsyn mht. den nødvendige kontrol.

• Fagforeningerne skal have bedre redskaber: Det indebærer ret til at komme på uanmeldt besøg på virksomhederne, for at få adgang til oplysninger om løn-, ansættelses- og boligforhold, og for at oplyse arbejdsgivere og ansatte om spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Vi indgår gerne i et samarbejde med myndighederne og arbejdsgiverne herom.

• Udlændinge, der bliver underbetalt, skal sikres retsligt, så de tør gøre opmærksom på underbetaling.

• Alle offentlige myndigheder skal ved udlicitering af opgaver pålægges at stille krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, lærepladser til unge og et godt arbejdsmiljø. Lov om virksomhedsoverdragelse skal ændres, så den beskytter de kollektive rettigheder.

• Der skal indføres en lov om bestilleransvar. Enhver virksomhed, der bestiller en tjenesteydelse skal kunne gøres økonomisk ansvarlig for retmæssige krav mod leverandører og underleverandører om løn og skattebetaling.

• EU´s regler skal ændres, således at vi igen får ret til at stille samme krav til udenlandske som til danske virksomheder, og til at tage de fornødne kampskridt for at sikre dette. En social protokol til traktaten skal sikre, at faglige og sociale rettigheder er overordnet det indre markeds regler. Skattefordelene for virksomheder fra andre EU-lande skal ophæves, og reglerne om udstationering skærpes, således at konkurrencen foregår på lige vilkår. Fagretlige afgørelser mod udenlandske virksomheder skal kunne håndhæves i det pågældende EU-land.

Således vedtaget på faglig konference hos 3F BJMF 2. december 2010

3. december 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne