Støt klimasagen og demonstrationsretten den 4. december

Klimabevægelsen
Pressemeddelelse 25.11.2010

Demonstrationsretten og den grundlovssikrede forsamlingsfrihed er og bør være en naturlig del af demokratiet – også i kampen mod klimakrisen.

Klimabevægelsen i Danmark betragter det som en selvfølge, at almindelige mennesker kan markere deres frustration over den manglende politiske vilje til at løse de stadigt voksende klimaproblemer. Det er også vigtigt, at klimaaktivister kan skabe ikke-voldelige happenings i det offentlige rum og derved øge opmærksomheden på vores fælles problemer.

Spurve og kanoner

Under klimatopmødet i København 2009 blev demonstrationsretten udfordret. Først og fremmest af politiets dramatiske overreaktion på en håndfuld urolige deltagere i massedemonstrationen den 12. december. Hele 968 demonstranter – næsten alle fredelige – blev anholdt, bundet og placeret på jorden i adskillige timer i frostvejr og uden tilstrækkelige toiletforhold. De fleste blev derpå sendt til Klimafængslet i Valby og først løsladt dagen efter. Kun fire af disse demonstranter endte med at blive sigtet for uroligheder.

Det er desuden dybt problematisk, at politiet brugte præventive anholdelser af syv aktivister fra Climate Justice Action i forbindelse med Reclaim Power-demonstrationen den 16. december, og at aktivisterne derpå blev anklaget på et særdeles tyndt grundlag for at have planlagt en række konkrete hærværks- og voldsaktioner. Påstande som domstolene har fastslået, var helt igennem uholdbare, og uden videre sammenhæng med de netop afsagte domme.

Endelig blev der slået overdrevent hårdt ned på de fire Greenpeace-aktivister, som lavede en ulovlig men 100 % fredelig happening under gallamiddagen på Christiansborg den 17. december. Disse aktivister blev holdt varetægtsfængslet helt frem til den 6. januar 2010.

Et tredobbelt problem

Klimabevægelsen i Danmark tager afstand fra tre forhold ved disse begivenheder:

For det første myndighedernes overreaktion i alle tre tilfælde og især den 12. december 2009.

For det andet at den nuværende lovgivning i Danmark rummer en række bestemmelser, der lægger op til at blive misbrugt. Især muligheden for præventive anholdelser af tilfældige borgere – uden sigtelse og i helt op til 12 timer.

For det tredje at de fleste politikere ikke ønsker at forholde sig til problemstillingen. Politiet vil naturligvis blive kritiseret hårdt af politikerne, hvis det ikke sikrer orden i gaderne, men kun et mindretal af politikere ønsker at kritisere politiet, hvis det bruger overdreven magt. På samme måde ønsker kun et mindretal af politikere at bruge kræfter på at forbedre lovgivningen, selv hvis den ender med at krænke lovlydige borgeres ret til at demonstrere fredeligt.

Alt dette svækker demokratiet ved at skræmme almindelige mennesker fra at markere deres opbakning til klimasagen i det offentlige rum. Selv i de tilfælde, hvor aktivister bruger civil ulydighed, kan en uforholdsmæssigt hård fremfærd fra politi og anklagemyndighed gøre borgerne utrygge ved at deltage i ellers fuldt lovlige demonstrationer og happenings i andre sammenhænge.

Proportioner efterlyses

Klimabevægelsen ønsker ikke at forsvare slagsmål med politiet eller aktioner hvis indhold fører til voldelige sammenstød. Disse konflikter bidrager kun til at svække klimasagen ved dels at skræmme endnu flere almindelige mennesker væk fra gaden og dels at fremme et meget negativt mediebillede af klimaaktivisme generelt.

Men i forbindelse med den civile ulydighed den 16. og 17. december var politiets og anklagemyndighedens fremgangsmåde og anklager overfor de nævnte aktivister på ingen måde proportionale med aktionerne. Og at tilbageholde tæt på 1.000 lovlydige borgere den 12. december og lade dem sidde bundet på jorden i adskillige timer for at fange en håndfuld urolige demonstranter er helt uacceptabelt.

DU kan støtte både klimasagen og demonstrationsretten ved at deltage i den næste brede klimademonstration ”Der er ingen planet B”. Den går fra fra Axeltorv til Christiansborg og finder sted lørdag den 4. december 2010 kl. 13 – midt under klimatopmødet i Cancun, Mexico.

Se mere her

Klimabevægelsens Landsudvalg, 25. november 2010
www.klimabevaegelsen.dk

Netavisen 26. november 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne