Aktioner mod SU-nedskæringer m.m.m.

VKO-regeringens planlagte nedskæringer af SU’en og andre besparelser på uddannelserne er mødt med vrede, blokader og demonstrationer Unge ta’r ansvar tog initiativ til aktionsuge

Kommunistisk Politik 23, 2010

Tror du på SU-spøgelser? Pædagogstuderende protester mod forringelser

Tror du på SU-spøgelser? Pædagogstuderende protester mod forringelser

Da de politiske partiers ordførere den 23. november mødtes på Christiansborg til drøftelse af VKO-regeringens upopulære planer om beskæring af  bl.a.andet hjemmeboendes SU, som de hånligt betegner som ’cafepenge’, blev de mødt af en demonstration på slotspladsen.

Siden nedskæringerne blev annonceret har studerende og uddannelsessøgende aktioneret og protesteret. Professionsskolen Metropol oplevede blokader og besættelse.

Og en samlet ungdomsfront bag initiativet Unge ta’r ansvar, som stod bag landsdækkende demonstrationer  ved folketingets åbning i oktober, tog initiativ til an aktionsuge mod  nedskæringerne.

VKO har for år tilbage sat en målsætning om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Men lige nu får hver femte unge aldrig anden uddannelse end folkeskolen. På det punkt er Danmark dårligere placeret end lande som Ungarn og Polen, understreger de unge.

Forringelserne af undervisningen på de højere læreanstalter, i gymnasierne og generelt i hele skolesystemet gør selvfølgelig ikke situationen bedre.
Otte ud af ti folkeskoler gennemfører store besparelser i dette skoleår, viser en rundspørge, som Danske Skoleelever har foretaget. Det betyder færre timer og færre lærere.


Se KPnetTVs reportage fra demoen ved Christiansborg 23. november
her

SU-nedskæringer rammer skævt over hele linjen

Forslaget om at fjerne den hjemmeboende SU harmonerer naturligvis ikke med VKO’s egen erklærede målsætning, men går i den stik modsatte retning: Forslaget vil ramme socialt skævt, gøre ungdomsuddannelsen økonomisk uoverkommelig for nogen, presse andre ud i ekstra erhvervsarbejde og i sidste ende medføre øget frafald og mindre incitament til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Den vil skære hele den hjemmeboende SU væk fra de unge – og det på trods af, at 1/3 af de hjemmeboende rent faktisk betaler for at bo hjemme.

’Rreformforslaget’ rammer  også de studerende på videregående uddannelser hårdt. Det sidste års SU bliver skåret væk, og i det hele taget bliver de langsommere studerende straffet til fordel for de hurtigere. Endvidere bliver det sværere at komme ind på videregående uddannelser, hvis man ikke har tårnhøje karakterer – Kvote 2-optag vil nemlig blive yderligere reduceret, mens man nu kun må holde ét sabbat-år, hvis man vil kunne gange sit gennemsnit med 1,08.

Studenterorganisationer siger Nej

Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Frederik Gjørup Nielsen: 

”Det rammer socialt helt skævt at fjerne de hjemmeboendes SU. De der har sværest ved at få hverdagen til at hænge sammen er dem der bliver ramt. Vi er overbevist om at det vil øge frafaldet og bringe os længere væk fra 95% målsætningen. Det skal de ikke have lov til, og vi vil gøre alt for at forhindre at det kommer igennem”

”Det er noget vrøvl at kalde det café-penge. Når man bliver 18 år ophører børnepengene, men udgifterne forsvinder ikke. Tværtimod stiger mange udgifter, når man bliver 18, fx skal man selv betale tandlæge, og derfor får man hjemmeboende SU”

Mikkel Zeuthen, formand for Danske Studerendes Fællesråd: 

Regeringens forslag om at skære et halvt års SU væk på de videregående uddannelser vil virke stik mod hensigten. Medmindre man kan få penge af sine forældre, vil studerende der løber tør for SU blive tvunget til at have mere erhvervsarbejde, og det bliver man langsommere af – ikke hurtigere.” 

”Politikerne er virkelighedsfjerne. De sidder bag Christianborgs tykke mure og følger slet ikke med. Vi bliver allerede hurtigere og yngre, men alligevel fastholder de at det vigtigste er at presse os hurtigere igennem. De skulle hellere lave en reform, der kunne bringe det store frafald på uddannelserne ned”.

Netavisen 24. november 2010Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne