Få ledige benytter seniorordning

Kommunerne har pligt til at skaffe seniorjob til ledige over 55 år, der mister retten til dagpenge. Men kun få benytter ordningen.

Jørgen er 56 år og har været ledig i snart fire år. Han står til at miste dagpengeretten og henvender sig til sin kommune for at få et seniorjob.
Kort efter er han ansat som parkmedarbejder i teknisk forvaltning til overenskomstmæssig løn.

Siden 2008 har kommunerne haft pligt til at skaffe seniorjob til ledige over 55 år, der mister retten til dagpenge.
Som ledig skal man blot kontakte sin hjemkommune senest to måneder efter, at dagpengeperioden udløber, så skaffer kommunen jobbet.

En lukrativ ordning. Problemet er bare, at hverken de ældre eller kommunerne er opmærksomme på muligheden.
Det siger Tine Enderlein, chef for Danske Lønmodtageres A-kasse, der er en tværfaglig a-kasse med ca. 70.000 medlemmer.
“Vi har hørt, at der er nogle kommuner, der ikke ved, at ordningen eksisterer. Vores generelle indtryk er, at hverken de ledige eller kommunerne er opmærksomme på ordningen,” siger hun.

Tal, som AE-Rådet har trukket fra Beskæftigelsesministeriets database, viser da også, at blot 210 personer i juni i år var i et seniorjob.
Det er dog væsentligt flere end i samme måned sidste år, hvor kun 45 personer havde et kommunalt seniorjob fordelt på 26 kommuner.

Fuldmægtig i Århus Kommune, Lone Appel Nørskov, bekræfter, at de ledige ikke ligefrem bestormer kommunen.
“Vi får færre end ti ansøgninger om året, så det er ikke det store. Der skal nok sættes mere fokus på ordningen,” siger hun.

Der findes intet præcist tal på, hvor mange 55-60 årige, der potentielt kan benytte sig af seniorjob-ordningen, men hver fjerde ledig dagpengemodtager er mellem 50 og 60 år, og især de 55-60-årige har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når de er blevet fyret.

Derfor undrer det Tine Enderlein fra Danske Lønmodtageres A-kasse, at ordningen ikke er mere populær – især efter de seneste års stigende ledighed og den nylige halvering af dagpengeperioden.

Kommunerne får et statstilskud på ca. 120.000 kr. til hvert seniorjob.

Netavisen 24. september 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne