Europæisk aktionsdag mod nedskæringer

Med La Forge i Bruxelles 29. september 2010

Kommunistisk Politik 20, 2010

De franske marxist-leninister beretter her om arbejderdemonstrationen i Bruxelles mod EU’s kriseplaner med fotos fra protesten. Det var den første samlede demonstration på europæisk plan mod EU’s nyliberale politik – og den blev ledsaget af demonstrationer i en lang række lande og generalstrejke i Spanien. Dansk LO gjorde ikke noget – heller ikke den dag

Der var mere end 100.000, der demonstrerede i gaderne i Bruxelles, hvor de markerede deres afstandtagen fra stramninger og deres afvisning af at betale det kapitalistiske systems krise.

De kom fra 24 EU- lande, sammenkaldt af omkring 50 fagforbund tilknyttet ETUC (eller Euro LO, på dansk kaldet EFS, Den europæiske faglige sammenslutning, KP).
De mest talstærke var naturligvis fagforeningsfolk fra Belgien, der mødte enige frem imod den nedskæringspolitik, deres regering er ved at udarbejde efter påbud fra Europakommissionen. En forenet arbejderklasse er modsvaret til den nationalistiske propaganda, som søger at opsplitte landet. Det er et stærkt argument mod en afledning, som vil være til gavn for bankerne og de store bosser.

Det store opbud af fagforeningsfolk fra Frankrig, Tyskland og landene i Østeuropa var udtryk for et passende svar og en afvisning af at betale for deres krise. De modsætter sig pensionsreformer, fastfrysning af lønninger, eksplosionen i arbejdsløshed og eksplosion af usikkerhed i jobbet, som påvirker især de unge lønmodtagere.

Der var mange slogans, som på forskellige måder sagde Lad de rige betale deres egen krise og krævede en beskatning af kapitalen.

De papirløse arbejdere blev synlige på europæisk plan ved at deltage med deres banner ved denne demonstration og vise, at også de indtager deres plads i kampen.

Lederne af ETUC har mærket, hvorhen vinden blæser, og givet udtryk for den store internationale vrede ved at kritisere nedskæringsplanerne, der rammer arbejderne og den arbejdende befolkning. Men mens et stort antal af demonstranter tog afstand fra EU som et redskab for banker og de store kapitalister, fremførte Euro-LO lederne deres propaganda om et “socialt” Europa, der står i total modstrid med den neoliberale politik, som dag efter dag bliver påført folkene af samme EU.

Kammerater fra vores parti (PCOF: Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti) var klart synlige med klistermærker med kommunistiske symboler, mens de fordelte teksten udgivet af marxistisk-leninistiske partier og organisationer oversat til engelsk og fransk. Denne løbeseddel vakte reel interesse, især blandt arbejderne fra de østeuropæiske lande og blandt demonstranter fra Frankrig og Belgien.

Denne demonstration var en succes, og et vidnesbyrd om arbejdernes vilje til at kæmpe mod den politik, som kapitalister, regeringer og Europa-kommissionen fører, når de går imod den konkrete nedskæringspolitik.

Demonstrationen var også udtryk for international solidaritet, et udryk for ønsket om at styrke forbindelserne af kamp og solidaritet, så en opsplitning imellem arbejdere indbyrdes forhindres også ved international organisering og en fælles kamp imod kapitalens nedskæringspolitik.

Se også IKMLPO’s erklæring til aktionsdagen 29. september
Vi må alle stå sammen om at nægte at betale for krisen – For international solidaritet

Netavisen 4. november 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne