FUT: Offentligt manifest fra Ecuadors fagforeninger

Af de centrale fagforeninger/organisationer CEOSL, CEDOCUT, UGTE, og organisationerne for offentligt ansatte FEDESEP og CONASEP.

FUT – Frente Unitario de los Trabajadores (Arbejdernes enhedsfront) – er fællesorganisationen for de ecuadorianske fagforbund og faglige organisationer

Foto fra tidligere arbejderprotest i Ecuador

Vores land oplever nu skærpelsen af en krise, der er forårsaget af regeringen og parlamentet.
Der er blevet udført en lang række sammenstød og krænkelser af de forskellige sociale sektores og især arbejdernes rettigheder.
Vi står overfor et bureaukratisk partisystem, der har forvrænget det sande politiske projekt, som vi arbejdere kæmper for.

Vi udtrykker følgende til vores land:

1) Vi vil altid fortsætte med at forsvare gyldigheden af et deltagende og inkluderende demokrati. Heri sikres gyldigheden af menneskerettigheder og de fundamentale arbejdsrettigheder. På den måde kæmper vi med vilje og urokkelighed sammen med bevægelsen, ude på gader og pladser, imod enhver handling der indeholder autoritære principper, misbrug og hensynsløs behandling.

2) Vi gør det klart at vores position er i fuldstændig overensstemmelse med vores klasse og med folkets mål, der tilsigter gode levevilkår. Vi vil under ingen omstændigheder spille med på højrefløjens og magtelitens spil, heller ikke på nogle eventyr der kan give anledning til anarki. Det som vi gør er, med værdighed og egne kræfter, at forsvare de retsgyldige arbejdsrettigheder.

3) Vi står fast ved indkaldelsen til demonstrationer fastsat til i dag, med vores organisationer. Vi vil kræve at parlamentet trækker “Del-veto´et” mod  loven omkring offentlig service tilbage og at de godkender teksten som den blev vedtaget i plenum.  Det er nødvendigt at vi fortsætter, mobiliserede og kampklar, hvis de tilstræber fortsat at anfægte vores rettigheder.

4) Vi kalder på alle de sociale arbejderbevægelser, de offentligt ansatte, indianerne, bønderne, lærerne, de studerende og resten af folket for at styrke en enhedsproces. En enhed der vil medvirke til en fælles dagsorden og som vil muliggøre gennemførelsen af det virkelige politiske projekt om forandring som vi alle ønsker.

5) Vi udtrykker vores solidaritet med alle de offentlige sektorer der befinder sig i kamp for den fulde gyldighed af deres rettigheder.

6) Vi kræver af den nationale regeringen at den gør en ende på denne arbejdspolitik der har formål at afvikle arbejdernes og de offentligt ansattes rettigheder.

7) Vi kræver af regeringen og parlamentet at lovene bliver vedtaget efter at være blevet diskuteret med alle de involverede sektorer, og at deres forslag bliver indsamlet og respekteret. Praksissen med at lovene bare bliver besluttet i ministerierne skal stoppes. Derfor kræver vi at parlamentet tilbagetrækker alle de lovudkast der forsøges hastebehandlet under dække af den økonomiske krise.

8) Vi fordømmer erklæringen afundtagelsestilstand, fordi det medfører en indskrænkelse af folkets individuelle og kollektive rettigheder. Det tjener som påskud for at krænke menneskerettighederne.

30. september 2010

Underskrevet af

Eduardo Valdez C. – Formand for TURNO FUT
Mesias Tatamuez M. – Formand for CEDOCUT
Nelson Erazo H. – Formand for UGTE
Miguel García F. – Formand for FEDESEP
Héctor Ter’an -Formand for CONASEP

Se også
Ecuador: Undtagelsestilstand og folkelige protester

Oversat af Kommunistisk Politik

Netavisen 2. oktober 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne