Velfærd

Strøtanker GBe
Kommunistisk Politik 19, 2010

Når folketinget åbner, demonstrerer de unge og deres organisationer mod VKO’s nedskæringspakker og det nyliberale felttog mod ‘velfærden’.

Der er vist en fælles forståelse for hvad ‘Velfærd’ er, eller er der?

Jeg tror at de fleste danskere mener det er ”velfærdsgoderne”, der er tale om. At kunne få passet sine børn på rimelig vis, mens man er på arbejde, at kunne få offentlig forsørgelse, hvis man ikke er i stand til at arbejde eller ikke kan få et arbejde – at alle har adgang til at få en uddannelse – at der er adgang til gratis behandling på hospitaler og hos lægerne – at det er muligt at betale for en bolig – at produktionen er miljøvenlig – at vandforsyning, energiforsyning, vejvæsen, postvæsen, offentlig transport, kulturinstitutioner, medier og lignende fungerer.

Kort sagt at vi sammen bidrager til et samfund, der dækker vores vigtigste behov, så vi er i stand til at leve et aktivt liv i samfundet.

TNS Gallup har fra 26. august til 2. september 2010 stillet et repræsentativt udsnit af LO’s medlemmer spørgsmålet:
”Kunne du tænke dig at arbejde en time mere om ugen, hvis det betyder, at besparelser i velfærden kan undgås?”

  • 29,3 % svarede ”ja, helt klart”
  • 33,4 % svarede ”ja, det vil jeg umiddelbart være positiv over for”
  • 20,1 % svarede ”nej, det vil jeg umiddelbart være skeptisk over for”
  • 11,9 % svarede ”nej, under ingen omstændigheder”
  • 5,2 % svarede ”ved ikke”

Det viser, som jeg ser det, at vi er sociale væsener, der gerne vil bidrage til fællesskabet, men Harald Børsting tager klart nok svarene som en opbakning til ”Fair løsning” med de famøse 12 min.
– ”Det er helt nødvendigt, at der kommer flere i arbejde, og at dem, der har et job, arbejder mere. Det er forudsætningen for, at vi kan undgå de massive forringelser af velfærden, som regeringen er ved at gennemføre”, siger han.

Det er da helt uhyggeligt. Når nu selv Enhedslisten kan få øje på en masse steder pengene kan hentes,og de arbejdsløse undrer sig over, at de ikke kan komme i arbejde og børnefamilierne savner tid til at være sammen med børnene – og de overbelastede chauffører, læger, slagtere, sygeplejersker osv. vil vi, der skal udsættes for resultaterne af deres arbejdsstress, gerne have fik lidt kortere arbejdstid!

Og hvis vi har råd til skattestop, kongehus, råd til at forære Mærsk livslang råderet over undergrundens ressourcer råd til at Cola, Nestlé og McD er fritaget for skat, og råd til at føre krig i to forskellige lande samt et kæmpe aktiverings cirkus, råd til privathospitalernes regeringssanktionerede dræn i statskassen, bankpakker osv osv, så mangler der altså efter min mening ikke noget som helst i DK, som ikke kunne ordnes med lidt omfordeling

Men det er desværre ikke gjort med lidt omfordeling, så længe det er erhvervslivets interesser der hersker.

Så længe samfundets struktur er bygget til at varetage kapitalens interesser kan vi ikke opnå reel velfærd, hvor den daglige bekymring for morgendagen afløses af en fælles indsats for det bedst mulige samfund for alt levende.

Netavisen 5. oktober 2010