Spark til Udkantsdanmark

Først i september fremlagde VKO-regeringen sin såkaldte redningsplan for Udkantsdanmarkeller snarere til gavn for A.P. Møller Mærsk m.fl. Man vil først og fremmest udbygge motorveje, der ikke er brug for

Kommunistisk Politik 18, 2010
Opdateret


”Danmark i balance i en global verden,” hedder VKO’s nye plan. Den handler mest af alt om en udbygning af motorvejsnettet, så det bliver tilpasset de allerede vedtagne centraliseringsplaner for butikscentre, sygehuse og uddannelser. En ny motorvej er det store nummer i VKO’s ‘håndsrækning’ til det såkaldte ‘Udlkantsdanmark’.

Planen angiver f.eks., at begrænsninger på udbygning af Bilka og lignende konstruktioner uden for eksisterende bygrænser skal fjernes.

”I kommuner, hvor ingen by er over 20.000 indbyggere, og hvor kommunen samtidig har særlige besøgsmønstre, fx i forbindelse med en betydelig national eller international turistaktivitet, skal miljøministeren ved hjælp af et landsplandirektiv have mulighed for at udlægge butiksarealer uden for bymidten. Et særligt besøgsmønster er fx en mindre by, som besøges af et ekstraordinært stort antal turister i forhold til andre byer af samme størrelse.”

På mange områder viser magtens sande forestillinger om det danske landkort sig ved, at det stort set udelukkende er til fordel for A. P. Møller-koncernen og enkelte andre internationale monopolvirksomheder.

Planen, der blev fremlagt for på et lokalt borgermøde i Struer i begyndelsen af september, blev ikke modtaget med begejstring. Den alvorlige problemstilling i de byer og landsbyer, der ikke særlig kønt omtales som Udkantsdanmark, er ikke mangel på veje eller butikker. Det er den kendsgerning, at  borgerskabet, dets regering og politiske partier nedlægger de helt grundlæggende nødvendige samfundsstrukturer såsom folkeskoler og sygehuse. Og dermed reelt affolker og likviderer folks nuværende levesteder.

I stedet skal folk bo de større byer, og de forladte arealer skal henligges som rekreative områder –ifølge regeringens glansbillede af fremtiden. I virkeligheden nok nærmere som losseplads for giftigt affald og socialt udstødte.

En enkelt ekspert er fremkommet med et bud også på det problem: Han vil simpelthen jævne 300 landsbyer med jorden.

VK-regeringen rammer sit bagland i ‘Udkantsdanmark’ hårdt med forslaget om at spare 1 milliard kroner på højskoler, fri- og efterskoler, som har en afgørende betydning for lokalsamfundene uden for store bycentre – og som er en meget populær skoleform.

VKs ‘genopretningsplan’ på dette område kan betyde faldende elevtal og lukning af mange af disse skoler – og dermed yderligere udmarvning af udkantsområderne og dårligere perspektiver ikke mindst for de unge, der vokser op dér. Det betegnes som en kommende ‘massakre’, og der lyder stærke protester også fra regeringspartiernes bagland.

Regeringsplanen har også en klar social slagside: Udgifterne til ophold på de populære efterskoler vil stige så voldomt, at kun de mere velstående familier vil have råd til til børns ophold.

Netavisen 19. september 2010