Mere velfærd: Træk tropperne ud af Afghanistan. NU!

Kommunistisk Politik 18, 2010

USA gik til angreb på Afghanistan den 7. oktober 2001. Danmark fulgte efter den 19. oktober med en korvet og fra begyndelsen af 2002 med landtropper. Den ulovlige krig går nu ind i sit 10. år, mens den afghanske modstand vokser – og den koster dyrt i menneskeliv og penge

I Danmark

I året 2009 har Danmark iflg. en redegørelse til forsvarsudvalget brugt 2.327.000.000 kr. på krigen i Afghanistan, en tredobling siden 2007 og 1,3 mia. mere end budgetteret. Det betyder, at hver dansker mellem 0 og 100 år betaler 420 kr. om året. Det svarer omtrent til de beløb regeringen vil spare på børnechecken. Fra 2001 til 2010 er der brugt 7,28 mia. kr. på den krig.

Dette er vel at mærke det, der er brugt direkte på soldaterløn, krudt og kugler, transport mm. Hvad der derudover er brugt til efterretningstjeneste og behandling udenfor militær-systemet etc., er ikke medregnet. Flere politikere mener da også at de reelle omkostninger er langt større. Rigsrevisionen har således opgjort udgifterne for 2008 til 2,4 mia. Det er en forøgelse af forsvarets tal med 600 mio.

Hvis udgifterne fortsætter med samme rekordfart, så overskrider udgifterne langt 3 mia. i 2011. Krigsbudgetterne er da også omtrent de eneste, der ikke beskæres i finansloven, tværtom bevilliges der ekstra 1,17 mia. til Afghanistan-krigen i 2011.

Mens rød og blå blok diskuterer modeller for længere arbejdstid, spilder ca. 750 udsendte soldater i dag deres gode arbejdskraft i Afghanistan. Fra 2002 til 2009 har der været 7393 ISAF-udsendte iflg. forsvarskommandoen. Omkring 10 % af alle udsendte returnerer med behandlingskrævende fysiske eller psykiske problemer og nogen havner i fængsel. 36 danskere er kommet tilbage i kister.

I Afghanistan

I det første halvår af 2010 er 1271 civile afghanere blevet dræbt, der skal til det bemærkes at der i forskellige sammenhænge er fremgået, at da soldaterne ikke kan kende forskel på civile og al-Qaeda, er tallet i virkeligheden meget større.

Danmark giver årligt ca. 450 millioner kroner i bistand til Afghanistan, det tal er ikke blevet større i takt med krigens udgifter. Den samlede bistand fra OECD-landene var i 2008 på 28,1 milliarder kroner. Fra 2001 er der i alt givet 212 milliarder kroner i udviklingsbistand til Afghanistan. I samme tidsrum er der brugt 9 gange så meget på den militære indsats fra Danmark, Tyskland, Storbritannien og USA, i alt 1.925 milliarder kroner.

Der er fundet olie og mineraler i Afghanistan, vurderet til en værdi af 4 mia. $, så de kan godt klare sig uden opium-produktion, hvis der ikke var krig.

De tropper skal ud nu

Imens politikerne diskuterer besparelser på velfærden, peger et flertal af danskerne på, at krigen i Afghanistan er blevet alt for dyr, det viste en gallupmåling for Berlingske den 30. april, og det viste Megafon-målingen for Politiken og TV 2.
Og det vil de kommende velfærdsdemonstrationer også komme til at vise.

Faktaboks 1

Information har i månedsvis forsøgt at få Forsvarskommandoen til at opgøre de samlede udgifter til krigen i Afghanistan. Svaret har konstant været, at det er meget vanskeligt at opgøre. Efter Enhedslisten i flere omgange har bedt om svar på det samme spørgsmål, er det efter lang indsats lykkedes at få et svar, som for første gang omfatter skader på materiel, reintegration af udsendte soldater samt behandling af sårede og erstatning til de dræbtes familier.

Udgifterne ifølge forsvaret opgjort i millioner kr.:

2001: 3 mio. kr.
2002: 179
2003: 206
2004: 91
2005: 147
2006: 447
2007: 754
2008: 1.807
2009: 2.327

Faktaboks 2

Krigens pris

Nettomerudgifter samt antal udsendte i Afghanistan

År – FKO’s udgifter – ca. antal udsendte i ISAF

2002: 127 mio. kr. / 150 udsendte
2003: 114 mio. kr. / 150 udsendte
2004: 64 mio. kr. / 181 udsendte
2005: 91 mio. kr. / 427 udsendte
2006: 246 mio. kr. / 853 udsendte
2007: 353 mio. kr. / 1.584 udsendte
2008: 662 mio. kr. / 2.236 udsendte
2009: 1.007 mio. kr. / 1.812 udsendte

Kilde: FKO og Forsvarets Persontjeneste

Se også

Afghanistan: NATOs  10-års krig i Sydasien
Af Rick Rozoff, Stop Terrorkrigen

Flagdag for freden, mod militarisme og krig
Interview med Bo Richardt, FredsVagten ved Christiansborg
KPnetTV 5. september 2010

Afghanistan: Det dyrekøbte nederlag
Kommunistisk Politik 16, 2010

Dansk krigsdeltagelse i Afghanistan ulovlig

Kommunistisk Politik 11, 2007

Netavisen 17. september 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne