Frikendt!


Glade klimaaktivister:
Noah Weis og Natasha Verco foran Byretten efter frifindelsen
Foto: Kommunistisk Politik

Der er ingen beviser for klimaaktivisters deltagelse i nogen kriminelle handlinger

Sådan lød dommen over Natasha Verco og Noah Weiss tirsdag den 31. august 2010 kl. 11. En sms blev straks sendt ud til aktivisterne, der var ved at forsamle sig på Nytorv, og jublen brød ud. Efter mange, lange måneder hvor truslerne om lange fængselsstraffe og udvisninger er blevet gentaget gang på gang af anklagemyndigheden. Selv de anklagedes forsvarer var så sent som i sidste uge i tvivl, om den politiske dagsorden ville vinde over de manglende beviser.

Noah kom nærmest løbende ned af trappen og kort efter dukkede Natasja op. Så stod de sammen på trappen foran domhuset, glade og leende læste de en kort udtalelse op, hvor de gav udtryk for håbet om, at denne afgørelse vil bremse for politiets fremtidige brug af samme repressive metoder og taktik, at dommen vil få betydning for de kommende retssager og kommende aktioner for ”Climate Justice” og social retfærdighed og en stor tak til alle, der har støttet og bakket op i hele forløbet.

Der blev udskænket champagne og uddelt jordbær og skålet for ”Freedom” og de glade aktivister fortsatte til Folkets Park og festede.

Ifølge anklageskriftet var de tiltalt for at have planlagt flere voldelige aktioner under COP15 med vold mod politiet, organiseret hærværk mv., blandt andet mod Dansk Industri, Dansk Energi, Shell, Mærsk og Forum, aktioner som ville resultere i ”grov forstyrrelse af den offentlige orden”.

Anklagerne byggede på en intens overvågning af de mere løst organiserede klimagrupper allerede fra september sidste år, alligevel måtte ”bevis”førelsen begrænsede sig til mindre, fuldt ud lovlige handlinger, såsom en boltsaks af papmaché, trykning af plakater og reservering af p-pladser til lydvogne og Noah og Natasha har hele tiden erklæret sig uskyldige.

Afgørelsen er en stor sejr for klimaaktivisterne og for retten til sociale protester. Valgkampen er startet i Danmark og nu gælder det for den borgerlige blok om ikke at se alt for sort ud, selv den afgående højesteretspræsident Torben Melchior, der nu går på pension, mener ”at Danmark har bevæget sig nærmere grænserne for de mest basale rettigheder, og peger især på udlændingelove og love om terrorbekæmpelse”.

Efteråret bringer flere principielle sager i spil. Klagesagen over masseanholdelserne i december afsluttes onsdag den 1. september. Retssagerne mod de to andre klimaaktivister Stine Gry Jonassen og Tannie Nyboe er den 6., 27. og 28. oktober, og så vidt vides er sagerne mod Patrick McManus mfl. for støtte til PFLP og FARC undervejs.

Frifindelsen af Noah og Natasha må give anledning til at forstærke kravene om afskaffelse af terrorlovgivningen og menneskeliggørelse af udlændinge-lovgivningen, det er ingen sikring for nogen af delene, at der kommer en SD-ledet regering.

Salute to Freedom
KPnetTV

Tash & Noah: Freedom speech at city court
KlimaKollektivet – Vimeo

Netavisen 30. august 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne