Vi sender pakken retur til VKO

Omkring 80.000 på Slotspladsen – 83.000 på Facebook

De kom fra alle egne af landet – i 200 busser foruden dem, der bare tog toget eller bilen. Københavnerne mødte massivt op. Politiet sagde, der var 40.000, arrangørerne sagde 80.000 – det sidste tal er tættest på.

Fotos KP
Kommunistisk Politik 12, 2010

Stop VKO Demo Kbh 8. juni 2010

Nu skulle der siges fra over for VKO’s nedskæringsplan, som de protesterende på bannere med rette kaldte tyveri. Ingen tvivl om, at nedskæringspakken skal sendes retur til afsenderne, der var flygtet fra et tomt Christiansborg.

Dagen havde fem hovedkrav:

Nej til halv periode med dagpenge

– Nej til ringere velfærd i kommunerne

– Nej til billigere uddannelse

– Nej til besparelser på børn

– Nej til nedskæringer i ulandsbistand

5 gange Nej. Ultimative krav, der ikke er til forhandling. Der var kampvilje på Slotspladsen, og det var for en gangs skyld ikke først og fremmest den unge generation, der prægede demonstrationen. Det var arbejder-Danmark, de lidt ældre, der massivt var mødt frem.

Børsting: Vi kræver pakken af bordet

Hvornår Harald Børsting sidst har deltaget i en demonstration kan ingen huske. Men hans tale vakte genlyd, da han sagde:

” Uligheden er steget i Danmark de sidste ni år. De fattige er blevet fattigere, og de rige er blevet rigere. Regeringens motto om, at man sagtens kan gå fra at være bistandsklient til bankdirektør, er løgn og latin.
Bistandsklienten har stadig samme indkomst. Bankdirektørerne har nydt godt af deres milliarder i skattelettelser.

Den sparepakke, som regeringen vil trumfe igennem sammen med Dansk Folkeparti, er uretfærdig, asocial og blottet for fremtidsvisioner. Sparepakken er usolidarisk, og den rammer skævt. Sparepakken lader de små mindretalsgrupper betale regningen. Sparepakken rammer de små grupper i samfundet – alt imens Lars Løkke, Pia Kjærsgaard, direktørerne og de rige fester videre.

Der er behov for langsigtede løsninger og investeringer i velfærdssamfundet i fremtiden, hvis Danmark skal tilbage på rette spor.
Vi kræver, at den pakke tages af bordet!”

Harald Børsting vil have LO ”taget med på råd”, når der skal findes kriseløsninger. FTFs formand Bente Sorgenfrey åbnede op for, at der pilles ved efterlønnen endnu engang. Den skal gøres mere fleksibel, erklærede hun.

Hvordan følges op?

Med tirsdagens demonstration har den danske arbejderklasse tilsluttet sig den massive serie af protester, som skyller over Europa og Unionen i protest mod de nyliberale sparepakker, som gennemføres i det ene land efter det andet. LO-toppen var presset til at indkalde til demonstrationen.

Det store spørgsmål er imidlertid: Hvad nu? Skal det bare forblive ved retorikken om at sende pakken retur – eller bliver LO/FTF ved, indtil den tages af bordet og/eller VKO-regeringen er væltet?

Netavisen 9. juni 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne