Hverken nedskæringer eller længere arbejdstid! Vi vil ikke betale kapitalens krise!

Vlfærd til alle demonstrationen 17. maj 2006Der kan nemt findes 24 milliarder og langt mere til at sætte gang i hjulene, til at styrke og forbedre den offentlige sektor og til at skabe velfærd til alle – uden nedskæringer og uden halverede dagpenge, uden fyringer og arbejdstidsforlængelse.

Arbejderpartiet Kommunisterne 2. juni 2010

Vreden og harmen over VKO’s nedskæringsplaner er stor – med de omfattende nedskæringer i kommunerne og den offentlige sektor, halvering af dagpengene og meget andet skidt. I mange byer landet over planlægges store protester.

VKO vil ’spare’ 24 milliarder kr. – og hver en krone skal betales af arbejderne, de arbejdsløse, børnefamilierne, af almindelige mennesker. Påtvungne nedskæringer i kommunerne vil betyde fyringer af tusinder offentligt ansatte – sosu’er, sygeplejersker, lærere, pædagoger. Fyringsbølgen er allerede kraftig.

VKO’s model for den offentlige sektor er den samme som for PostDanmark: Dyrere for almindelige mennesker, og dårligere service.

Dansk Folkeparti løb tør for besparelser for flygtninge og indvandrere og fandt på at halvere dagpengeperioden for de arbejdsløse. Ofrene for den kapitalistiske krise, som er uden skyld i den, vil blive straffet.

Massearbejdsløsheden går ikke væk – og VKO’s nedskæringspolitik er direkte arbejdsløshedsskabende. Titusinder kan blive tvunget fra hus og hjem, når folk ikke engang er berettiget til bistand, fordi ægtefællen/partneren er i arbejde. Det er en kendsgerning, at ingen familie i dag kan klare sig alene for én indtægt.

Dansk Folkeparti påstår, at de har reddet ’velfærden’. Det er ikke almindelige danskeres velfærd, de tænker på. Det er bankernes, aktionærernes, de riges luksusvelfærd, som arbejderne og den brede befolkning skal betale.

Derfor demonstreres og protesteres der. VKO’s ’genopretningsplan’, som er det modsatte. Den skal
tages af bordet! Og VKO skal tvinges væk!

Overalt i EU går arbejderne og de unge i denne tid på gaden i masseprotester og aktioner. Der er strejkebølger og tilmed generalstrejker. For det samme, som foregår i Danmark, sker også  i de øvrige lande i EU. Dramatiske nedskæringer og stramninger i et koordineret nyliberalt angreb.

Det hele sigter på at slanke den offentlige sektor til en minimalstat, der skal tjene monopolerne. Man vil fyre offentlige ansatte samtidig med at de skal arbejde mere for lavere løn. Pensionsalderen skal hæves og dagpengene reduceres, så der sikres billig, rigelig og lydig arbejdskraft. Det er monopolernes politik som officiel EU-politik og dansk regeringspolitik.

S og SF har fundet ud af, at ’vi skal arbejde os ud af krisen’. Helt bogstaveligt ved at sætte arbejdstiden i vejret med en time om ugen. Det er et frontalangreb på de resultater, arbejderklassen og fagbevægelsen har opnået gennem årtiers kampe for kortere arbejdstid. Det er en helt forkert vej at gå. Der må siges klart Nej til 38 timers arbejdsuge.

S/SFs reformplan har allerede opmuntret VKO til også at ville forlange mere arbejde med garanteret reallønsfald.
Vi risikerer med andre ord både VKO’s nedskæringer og halverede dagpenge – og at skulle arbejde længere. S og SF vil ikke engang garantere at skrotte VKO’s dagpengetyveri.

Arbejderklassen og det store flertal må finde sin egen vej. Sige nej til at betale kapitalens krise. Nej til at betale for bankpakker og skattelettelser til de rige Nej til forringelser, nej til at betale for deres krige.

Der kan nemt findes 24 milliarder og langt mere til at sætte gang i hjulene, til at styrke og forbedre den offentlige sektor og til at skabe velfærd til alle – uden nedskæringer og uden halverede dagpenge, uden fyringer og arbejdstidsforlængelse.

De findes f.eks. ved

– at stoppe den danske krigsdeltagelse i Afghanistan, trække tropperne hjem og afruste

– ved at beskatte de multinationale selskaber, som snyder sig fra at betale

– ved at stoppe garantierne for bankernes dårlige lån, ved at inddrage spekulationsgevinster og  øge beskatningen af de rige

– ved at genoprette den kostbare, bureaukratiserede, topstyrede, ineffektive, privatiserede og udliciterede offentlige sektor

– ved at gøre op med EU’s traktatfæstede nyliberale politik, som er en total fiasko og  har skabt den dybeste globale krise i firs år – og som er ude af stand til at løse krisen

En sådan politik for at lade de rige betale krisen er nødvendig, hvis arbejderklassen og det store flertal skal undgå at blive forarmet af den nyliberale kapitalistiske krisepolitik, og miste de sidste erobrede sociale og faglige goder og rettigheder.´

FEJ VKOs ’GENOPRETNINGSPLAN’ AF BORDET!

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne