Københavns Kommune støtter Israels ulovlige bosættelser

Af Gerd Berlev
Kommunistisk Politik 11, 2010

Det franske multinationale selskab Veolia har været et centralt mål for kampagnen, siden BDS-bevægelsen startede (Boykot, Divestments and Sanctions, dvs. den internationale Boykot Israel-bevægelse). Det skyldes hovedsagelig Veolias og Alstoms involvering i letbanen, som skal forbinde ringen af illegale bosættelser rundt om Jerusalem med den vestlige del af byen.

Dette igangværende projekt er i centrum for en retssag i Frankrig. Imidlertid er Veolia også involveret i buslinjer reserveret kun til bosættere (hvem sagde apartheid?) og i opfyldningen af Tovlan-lossepladsen i Jordandalen på Vestbredden, med billige palæstinensiske daglejere, kun med affald fra bosættelser og med udvinding af gas kun til bosættelser.

5,4 mio. kr. har Københavns Kommune investeret i Veolia af i alt 12,9 mio. anbragt i 13 selskaber, der er aktive i de jødiske bosættelser.

”Jeg kan ikke se noget problem i vores investeringer,” siger den konservative gruppeformand, Mogens Lønborg, til bladet Kommunen: ”Det betyder ikke, at jeg ikke kan se noget problem med bosættelserne. Jeg mener bare ikke, at vi med vores investeringspolitik skal begynde at føre aktiv udenrigspolitik. Det er ikke kommunens opgave.”

Jeg spørger bare: Er det da ikke aktiv udenrigspolitik at investere i bosættelserne? Og dermed støtte bosættelsespolitikken, dvs. israelsk besættelse af palæstinensisk område?

Kampagnerne mod Veolia har bl.a. resulteret i, at de har mistet større kontrakter i Stockholm, Bordeaux og Melbourne. Og i Frankrig er der i december ’09 givet grønt lys for at føre retssagen mod Veolia (efter tre års tovtrækkeri). En retssag, hvor det netop hævdes at firmaet skal ophæve sine kontrakter med besættelsesmyndighederne, fordi det er et brud på den 4. Genèvekonvention, der omhandler beskyttelse af civile under en krig.

Men da der ikke findes FN-konventioner, som regulerer virksomheders aktiviteter på den besatte Vestbred, er investeringerne ikke i strid med kommunens etiske investeringspolitik, vurderer økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Kommunens etiske retningslinjer ser således ud:

“Formålet med Københavns Kommunes etiske politik for finansielle anbringelser er at sikre, at de finansielle anbringelser, som kommunen foretager, ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte normer i form af bl.a. FN-konventioner vedrørende bl.a.: menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption.
I praksis foretager Københavns Kommune ikke selv finansielle anbringelser direkte i virksomheder.
Sådanne investeringer (aktier og virksomhedsobligationer) foretages via en investeringsforening, hvor kommunen ejer størstedelen af investeringsbeviserne og Københavns Energi ejer en mindre del.

Enhedslisten og SF er ikke enige i økonomiforvaltningens tolkning, og S og R vil have diskussionen, så investeringerne kommer på dagsordenen, når borgerrepræsentationen mødes næste gang den 3. juni kl. 17.30 på Københavns Rådhus, hvor der er offentlig adgang til forhandlingerne.

Sidste år opfordrede det palæstinensiske selvstyre alle de arabiske lande til at boykotte Alstom og Veolia. Disse firmaer og andre, som opererer i de besatte områder, tjener penge på besættelsen.

Min kommune, København, må følge selvstyrets opfordring: Boykot Veolia og Alstom og andre firmaer, der opererer i bosættelserne. Træk kommunens (vores) penge ud!

Noter

Om Veolia-kampagnen her: www.bigcampaign.org/veolia

Om Tovlan her: www.corporatewatch.org.uk/?lid=3514

Om Veolias aktiviteter her:

http://stopthewall.org/worldwideactivism/2185.shtml

og her: http://whoprofits.org/Company%20Info.php?id=581

Netavisen 29. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne