I monopolernes kløer

Leder
Kommunistisk Politik 11, 2010

VKO-regeringens ’Genopretningsplan’, der er en ny social nedbrydningsplan, er skrevet med ført hånd. Det er Dansk Industri og arbejdskøbernes længe nærede våde drøm at trykke vilkårene for de arbejdsløse i bund for med det som skræmmebillede at sikre en lydig flok i dem, der allernådigst har arbejde, som de skal være taknemmelige for.

Med andre ord: Den store ’dagpengereform’, som  hele det nyliberale slæng længe har fablet om i krogene, men ikke har kunnet få gennemført, skal nu virkeliggøres.

Det er et tiltag, som er blåstemplet af monopolsammenslutningen EU, og allerede gennemført i en række andre europæiske lande, hvor blandt andet tyske arbejdere kæmpede hårdt imod forringelserne.

Til gengæld er det i mange af disse lande langt sværere at fyre folk. Den danske dagpengesystem, som på et tidspunkt dækkede syv års ledighed, skal nu halveres, og dermed fjernes også en af de sidste rester af den såkaldte nordiske eller danske velfærdsmodel, og bunden fjernes under det såkaldte flexicurity-system, som gør det let for arbejdskøberne at ansætte og fyre folk, og til gengæld lader samfundet betale for en vis sikkerhed ved arbejdsløshed, også langvarig arbejdsløshed.

Det er nu to år siden, den økonomiske verdenskrise for alvor slap løs, og masser af arbejdere især i den private sektor har nu været arbejdsløse i hen ved to år, ikke mindst bygningsarbejdere. Og massefyringerne er ikke ophørt, mens danske arbejdspladser i tusindvis er flyttet til lavtlønslande.

Og det er netop nu, hvor der er brug for langtidssikringen mod arbejdsløshed, at dette sociale net rives væk ifølge VKO’s plan. Det vil dømme tusinder af langtidsledige nu, og mange flere i de kommende år, til at gå fra hus og hjem og anden social katastrofe. Mange par med to indtægter vil ved den enes arbejdsløshed blive dømt ude, fordi de skal leve af den enes indtægt, fordi den arbejdsløse ikke vil være berettiget til bistandshjælp.

Også det er blandt de ’reformer’ VKO-regeringen har fået gennemført, mens den socialdemokratiske fagtop samarbejdede og sov.

VKO’s genopretningsplan vil ikke få landet ud af krisen, men derimod forlænge den depressiions- og stilstandsfase, den og landet nu befinder sig i. Der er ingen incitamenter til stimulering af økonomien. Det er ren nedskæring – og arbejderne og de fattigste betaler.

Hovedoverskrifterne for den nye del af besparelseskataloget er – som måske nu bekendt – følgende:

Dagpengeperioden halveres fra fire til to år.

Forhøjelse af grænsen for topskat udskydes til 2014.

Loft over fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kroner.

Loft over børnepenge på 30.000 kroner

Ulandsbistanden fastholdes på 2010-niveau.

Nye gebyrer på udlændingeområdet for 82 millioner kroner.

Besparelser på tolkebistand for 15 millioner kroner.

Det lyder som et katalog over krav fra Dansk Folkeparti, som alle er imødekommet, og det er det også.

Det er monopolerne, der sætter den politiske dagsorden. Bag de anonyme og ansigtsløse facader står bestemte kapitalinteresser, der alle har navne, selvom de sjældent kommer frem.

Det er sådan  kapitalismen af i dag ser ud. Monopolerne har udstrakt deres fangarme ikke bare til regeringskontorerne, men ned i alle samfundets celler. Det er ikke bare skibsrederen, der kan få Danmark i krig. Også andre store monopoler får afgørende indflydelse på centrale sider af samfundslivet.

Et af de seneste eksempler er Novo Nordisk, der med en check på 885 millioner kroner her købt sig til styring af forskning på Københavns Universitet med oprettelsen af et center, der tilfældigvis skal forske i diabetes. En af centerlederne kommer fra Novo Nordisk som vicedirektør og forskningsleder, og han tager 20 Novo-medarbejdere med sig til en ny universitetsforsknings-enhed!

På samme måde er politikere og politiske partier opkøbt. Det groteske Liberal Alliance, der igen spås en fremtid, fordi kapitalen har brug for det i sin ’genopretnings’-nedskæringsoffensiv er drevet frem af Saxo Bank.

På den måde er nationen og vi alle havnet i monopolernes kløer.

Netavisen 27. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne