APK: VKO’s kriseplan og arbejderklassens svar

Fra de offentligt ansattes storkonflikt i 2008: Tiden er igen inde til at kæmpe

Fra de offentligt ansattes storkonflikt i 2008: Tiden er igen inde til at kæmpe

VKO-regeringen har fremlagt sin plan for at lade arbejderne, de arbejdsløse, pensionister og studerende – kort sagt det store flertal – betale for den krise, dens nyliberale politik, støtte til banker og monopoler iog skattelettelser til de rige har ført landet ud i. Recepten er at slagte tilkæmpede velfærdsrettigheder i et genralangreb på den offentlige sektor.

Med et pennestrøg skal alle overførselsindkomster fastfryses for de kommende to år. Det betyder ern dramatisk reallønssænkning for alle, og en umulig livssituation for meget store grupper, herunder studerende, hvor SU’en halter håbløst bagefter pris- og lønudviklingen. Også de øvrige overførselsindkomster sakker automatisk bagud, bestemt af lovgivning.

Planen betyder voldsomme besparelser i den offentlige sektor, først og fremmest i kommunerne, hvor serviceniveuet presses yderlige nedad. Den vil samtidig betyde massefyringer. 8000 skolelærer står til at miste jobbet sammen med tusinder af andre nyttige samfundsborgere.

“Alle” skal være med til at betale for krisen, siger regeringen, der lader de rige slippe ved simpelthen at udskyde nogle lovede gaver.

– Med regeringens og Overdanmarks kriseplan har fået den ene af tre kriseplaner præsenteret. Den nyliberale borgerlige plan går simpelthen ud på at lade det store flertal betale. Den har ingen skrupler ved at sende store grupper ud i regulær elendighed, siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

– Den er forhåndsikret et flertal af VK’s faste partner i Dansk Folkeparti. VKO har den frækhed at påstå, at nedskæringerne er et EU-diktat. Det er usandt, for Danmark sagde nej til euro’en og Ømu’ens tredje fase og derfor kan EU ikke diktere sådanne nedskæringer.

– Det kaldes en genopretningsplan, men det er en nedbrydningsplan af resterne af den nordiske velfærdsmodel og cementering af EU’s discountmodel.

– Skal man blive i regeringens sprogbrug må man spørge, hvem der har gjott ’genopretning’ nødvendig? Hvem der har ført Danmark ud i den nuværende krise, som andre skal betale for? Det er regeringen og EU’s nyliberale politik  og bankernes, spekulanternes og monopolernes hærgen, som har fået milliarder og atter milliarder til at fortsætte – på arbejdernes og det store flertals bekostning.  Det første lille skridt mod en genopretning er at sætte VKO på porten for altid, siger APK’s talsmand.

Forleden præsenterede S og SF deres modspil ti regeringsplanen. Den vil blandt andet have, at alle skal arbejde en time mere om ugen. De erklærer at ’vi skal arbejde os ud af krisen’ og at alle skal betale, rig som fattig. Derfor vil de indføre en behersket millionærskat, der ikke engang inddrager de superriges gevinster. Samtidig  afviser S-SF de mest dramatiske nedskæringer i den offentlige sektor og vil sætte nye offentlige aktiviteter i gang.

– Ja, det er den ’anden vej ud af krisen’, den socialdemokratiske vej, klassesamarbejdsmodellen, siger Troels Riis Larsen. –  ’Vi er alle i samme båd’, derfor skal alle betale, uanset hvem ansvaret for krisen. Men de riges bidrag er symbolsk, mens forhøjelsen af arbejdstiden er reel. S-SF har ikke opdaget, at de rige ikke er ombord på den synkende skude, men er fløjet af sted i deres privatfly og griner med jetsettet.

Der findes imidlertid en tredje vej ud af krisen, arbejderklassens vej, understreger Troels:

– Det er at tvinge de rige, der har skabt krisen, til også at betale for den. Det er under den parole, de græske arbejdere og hele landet generalstrejker og demonstrerer, de tyske arbejdere forbereder protester, og som de franske, spanske og portugisiske arbejdere har taget til sig, også i lande der regeres af socialdemokratiske partier.

– Det betyder et brud med både den borgerlige og socialdemokratiske krisepolitik, som reelt begge er EU-tilpasningsplaner, og at arbejderklassen og den brede befolkning opstiller deres egne krav for at sikre velfærd til alle og imødegå nedskæringer og forværringer af løn- og arbejdsforhold og af levevilkårene generelt.
Det er en vej, der vil sætte VKO på porten uden at ´give grønt lys til en S-SF-regerings planer.

Troels Riis Larsen tilføjer:
– Afvisning af  VKO-regeringens felttog mod det offentlige kræver en massiv mobilisering, ikke bare af de offentligt ansatte, men af hele befolkningen fra nu af , med demonstrationer, protester og militante aktioner i forskellige sektorer. Meget af nedskæringsslaget skal stå omkring de kommunale budgetter. Tiden er kommet til at slå dem tilbage.

Netavisen 20. maj 2010