Det system kaldes socialisme

Tale af Erik Salsø, DKU, på Alternativ 1. maj, Mølleparken, Århus

Erik Salsø, DKU, på Alternativ 1. maj Århus 2010Som vi står her i dag, er det mere tydeligt end nogensinde at kapitalismen er et system i forrådnelse.
Vi står nu i en økonomisk krise af hidtil uset omfang. Selvom det er spekulanter, bankdirektører der er ansvarlige for krisen, er det arbejderklassen der skal betale prisen. Det er os almindelige mennesker, der bliver gjort arbejdsløse og smidt på gaden, når krisen raser.

Mens arbejdere og almindelige folk lider under krisen, modtager spekulanterne gigantiske pengebeløb igennem de såkaldte bankpakker. Under dække af krisen udliciterer og besparer den borgerlige regering med uformindsket styrke.

De siger at der ikke er råd, men bruger samtidig 22 mia. på højteknologiske jægerfly. Det er nemlig mere vigtigt at fører krig end det er at sørge for samfundets svageste. USA´s imperialistiske besættelse af Irak og Afghanistan har kostet over en million civile livet. Senest har Obama sendt 30.000 flere tropper til Afghanistan.

De tilbagestående lande og de 1,4 mia. mennesker, der lever i fare for at dø af sult bliver holdt tilbage af EU´s toldmure og USA´s militære diktater. Spillet mellem de imperialistiske stormagter er ved at vende tilbage. Fremkomsten af nye kapitalistmagter som Kina, Rusland og Indien varsler om ny kamp om opdelingen af verden. Imens man peger på hinandens befolkninger med atombomber, har USA taget skridtet videre og vil begynde et militarisere rummet med det såkaldte missilskjold.

USA og Danmark fører krig under dække af demokrati og ytringsfrihed. Men det i forvejen indskrænkede borgerlige demokrati bliver i de kapitalistiske lande bid for bid indsnævret, som i Danmark med terrorlove, lømmelpakke og gummiparagrafer. Samtidig kriminaliseres den internationale solidaritet med folk der kæmper imod undertrykkelse og tyranni, som FARC i Columbia og PFLP i Palæstina.Folk bag tøjfirmaet Fighters&Lovers blev fængslet for økonomisk støtte til humanitære formål.

Den seneste tid har det danske politis brutalitet været et chok ved scener som under klimatopmødet.
Her protesterede vi imod det såkaldte klimatopmøde, hvis eneste formål var at markedsgøre klimaspørgsmålet, og grønvaske de multinationale selskaber. Forbrugersamfundet og kapitalens rovdrift på naturen har mangedoblet kapitalisternes profitter.
Magthaverne taler kun pengenes sprog, og påstår at kunne løse klimaproblemet med endnu mere markedsgørelse af vores planet. De mere hyppige miljøkatastrofer og krigene jager mennesker på flugt.

Men især i Danmark mødes asylansøgerene med en umenneskelig behandling. Mennesker med traumer og psykiske skader bliver indespærret i Sandholmlejren, og skal sidde i årevis uvished om deres fremtid. Hvis de endelig kommer ind, må de leve under Dansk Folkepartis racistiske hetz imod de etniske minoriteter. Den fortæller os, at det ikke er spekulanter, bankdirektører og den borgerlige regering, der er fjenden, men derimod nogle af samfundets svageste mennesker!

Fascisternes vold på gaden vokser i takt med Dansk Folkepartis demagogi, og varsler om en voksende fascistisk bevægelse.

Kapitalismen tegner et sort billede af fremtiden. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om et liv i frihed, demokrati og medmenneskelighed, må der sættes en stopper for kapitalen og dens blodsugeri.

Vi skal skabe et system hvor det ikke er en snæver elites profitbegær der sætter dagsordenen, men hvor almindelige menneskers interesser og behov står i centrum. Det system kaldes socialisme. Den eneste vej hertil, er at arbejderklassen i forening med den brede befolkning ad revolutionær vej tilkæmper sig statsmagten, og gør samfundet frit for kapitalistisk og borgerlig indflydelse.

Reformisme og parlamentarisme kan ikke fjerne det kapitalistiske system, men kun lave forandringer indenfor udbyttersystemets rammer. Arbejderklassen må manifestere sin egen magt, ikke i Folketinget, men på gaden og på arbejdspladserne.

Der er selvfølgelig lang vej endnu, og indtil da må arbejderklassen stå fast på sine tilkæmpede rettigheder, og imødegå en periode med hårde kampe hvor vores basale friheder vil står for skud.

Jeg vil på vegne af Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund ønske jer alle en glædelig 1. maj!

Netavisen 6. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne