Solidaritet med Grækenlands arbejdere og folk: Vi vil ikke betale kapitalens krise og gæld !

Udtalelse 1. maj 2010 fra europæiske partier i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og organisationer samt en række andre revolutionære og progressive organisationer

Protest i GrækenlandArbejderklassen og det græske folk er målet for et koordineret angreb fra banker, Den europæiske Union og Den Internationale Valutafond, som vil påtvinge dem et gigantisk socialt tilbageslag for at lade dem betale for kapitalisternes gæld.
Drastisk beskæring af lønninger og pensioner, skattestigninger, eliminering af det sociale sikkerhedsnet, fortsættelse af privatiseringerne … det betyder et ekstremt spareregimente, som det internationale bourgeoisi vil diktere det græske folk. Og den socialdemokratiske græske regering lystrer.
Arbejdere, unge, bønder osv. gør ret i at nægte at betale for systemets krise. Der går ikke en dag uden strejker og demonstrationer. Sammen med det græske folk erklærer vi: ”Bankerne og kapitalisterne må betale for deres krise, og deres gæld – folket skal ikke betale!”

EU har fastlagt en neoliberal politik, som har forstørret den finansielle og økonomiske krise og som har ødelagt den sociale sikkerhed. Regeringerne og den europæiske centralbank har kastet milliarder i offentlige midler for at redde bankerne – de selvsamme banker som høster profitter på den voldsomme gæld hos medlemsstaterne.
De ”tilbyder” lån til den græske regering med mere end 10 pct. i rente, mens de finansierer sig selv til langt lavere procenter.
Lederne af de øvrige EU-lande, især Tyskland og Frankrig, forlanger iværksat flere anti-folkelige foranstaltninger. Det er det, som kaldes ’europæisk solidaritet’ – solidaritet mellem kapitalister, mellem monopolerne for at nedbryde grænserne for overudbytning af arbejderne i alle lande. Det er ’solidaritet’ mellem de nyliberale og socialliberale regeringer for at privatisere og organisere social dumping.
Men solidariteten udstrækker sig aldrig til ofrene for deres og imperialistmagternes politik, som råder i EU og drager fordele af krisen og deres konkurrenters vanskeligheder for at styrke sig selv og vinde og kontrollere markeder.
Andre lande er ligeledes mål for bankerne og spekulanterne: Spanien, Portugal osv,

Vi udtrykker vores solidaritet med den græske arbejderklasse, med arbejderne i byerne og på landet, med ungdommen osv. Vi støtter deres kamp for at nægte at betale kapitalens krise og gæld.
Vi fordømmer den beskidte pression fra regeringerne i EU, som bestandig kræver nye ”ofre”.
Vi fordømmer EU og IMF, som vil sætte landet under storbankernes, monopolernes og imperialistiske stormagters kontrol.
Vi forsvarer det græske folks ret  – og folkenes ret i alle de øvrige lande – til at træde ud af EU, som er et redskab til herredømme over og til overudbytning af arbejderne og folket.
Vi opfordrer arbejderne og folket til at udtrykke deres solidaritet med den græske arbejderklasses og det græske folks kamp ved i alle lande at bekæmpe den samme politik fra EU, der alene tjener monopolernes interesser.

Underskrevet af bl.a. disse europæiske medlemmer af IKMLPO

Arbejderpartiet Kommunisterne APK
Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund DKU

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF

Bevægelsen til reorganisering af Grækenlands Kommunistiske Parti 1918-55 – Anasintaxi

Kommunistisk Platform Italien

Revolusjon, Norge

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) PCE(ML)
Spaniens Kommunistiske Ungdom (marxister-leninister) JCE(ML)

Organisationen til Genopbygning af et Kommunistisk arbejderparti i Tyskland – Arbeit/Zukunft

Tyrkiets Revolutionære Kommunistiske Parti TDKP

Netavisen 2. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne