Rød Ungdom har nedlagt sig selv

Kommunistisk Politik 6, 2010

Rød ungdoms medlemmer har på et ekstraordinært landsmøde i Aalborg den 13.2 2010 besluttet at nedlægge landsorganisationen Rød Ungdom, hedder det i den sidste pressemeddelelse fra organisationen. 
Den fortsætter: 

”Rød Ungdom har siden sin stiftelse i 1993 været en vigtig del af den danske venstrefløj, både lokalt og på landsplan. Rød Ungdom har været en unik politisk organisation der har sat en fælles front mod kapitalen øverst – både når det gjaldt det interne organisationsliv og det brede politisk arbejde på venstrefløjen. 
Som landsorganisation har vi i de seneste år ikke fungerede optimalt og derfor har vi valgt en nedlæggelse, for ikke at spilde tid og kræfter et sted hvor det går tabt.” 
 
Initiativet til opbygningen af Rød Ungdom blev taget af det revolutionære DKP/ML i begyndelsen af 90erne, da antikommunismen i forbindelse med de kontrarevolutionære udviklinger i Østeuropa og Sovjetunionen i 1989-91 og euforien over ’murens fald’ og etableringen af imperialismens ’ny verdensorden’ var på sit højeste. 

DKP/MLs ungdomsforbund KUF blev lagt på is til fordel for opbygningen af en bredere antikapitalistisk og antiimperialistisk ungdomsbevægelse. Rød Ungdom  blev opbygget i sammenhæng med kampagnen for et Nej til Maastricht i 1992 og omafstemningen i 1993. Den spillede en afgørende rolle for udviklingen af 90ernes nye venstreorienterede ungdomsgeneration efter det absolutte lavpunkt. Rød Ungdom voksede nærmest eksplosivt til en landsorganisation. 

Omkring splittelsen af DKP/ML i 1997 førte den fraktion, der vandt ledelsen af partiet, sin kamp mod dets revolutionære linje videre og over i Rød Ungdom. Det betød at en række ledende ungdomskræfter, der støttede DKP/MLs ’gamle’ linje blev søgt isoleret og forlod Rød Ungdom – heriblandt Lars Grenaa og Troels Riis Larsen, nuværende talsmand for APK. 
Rød Ungdom mistede gradvis sin klare og militante profil, og efterhånden også sin  tiltrækningskraft på den revolutionære ungdom. I det første årti i dette århundrede var det nærmest en skygge af sig selv.. 

Fra nedlæggelsesmødet meddeles, at man vil udgive en bog om ’Rød Ungdoms 17 årige virke på den danske venstrefløj’. 
Nedlæggelsen af Rød Ungdom er ikke uden sammenhæng med, at fraktionisterne fra DKP/ML, der nu udgør det meste af ledelsen af ’KP’, er ude på at oprette deres eget ’kommunistiske’ ungdomsforbund. Derfor afholdes et ” Kommunistisk Partis Ungdomsseminar”, angiveligt  om krise og kapitalisme, i weekenden 19-21. marts. 

Netavisen 25. marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne