Koncernservice – en rigtig fuser

Kommunistisk Politik 6, 2010

Det store problem i København er ikke magistratstyret – det ligger et helt andet sted

Det går ikke så godt i Københavns Kommune. Det er mange enige om, også blandt folketingspolitikerne, i regering og opposition. Og de mener, at de har fundet svaret på problemerne: den københavnske magistratsordning i den n uværende form, hvor borgmesterposterne fordeles på de forskellige partier efter stemmetal. Det har betydet, oppositionen i folketinget altid har haft magtposter i hovedstadens styrelse.

Nu foreslår VK-regeringen, at der i stedet indføres flertalsstyre i de store kommuner, så den største parlamentariske  koalition besætter alle borgmesterstole.
­ Vi afskaffer den særlige magistratstyremodel i de store kommuner: København, Århus, Odense, Ålborg og Frederiksberg. For at introducere ved det næste kommunevalg et ganske almindeligt flertalsstyre. Det er fordi, vi kan se, at magistratstyre blandt andet her i hovedstaden fører til ansvarsforflygtigelse, sagde Lars Løkke Rasmussen ved præsentationen af hans ny regeringsgrundlag. 

De større byer har historisk haft magistratsstyre, i dag med mulighed for at vælge magistratsstyre, mellemformstyre eller udvalgsløst styre i stedet for det almindelige kommunale udvalgsstyre.

Men det er nu ikke magistratsstyret, der er det største problem i styringen af hovedstadskommunen, selvom københavnerne stadig synes, at Søren Pind var et af de helt store.

Det virkelige problem hedder Koncernservice – eller rettere sagt NPM.
Det kan oversættes til New Public Management. Styring af den offentlige sektor som en kapitalistisk profitforretning.

Lean, skjult og godt

Koncernservice har længe levet skjult og godt. Almindelige københavnere er ikke stødt på den. Offentligt ansatte kender den som dem, der ikke kan få kommunens it-systemer til at fungere. Den har 430 medarbejdere, som øges med 40 i både 2010 og 2011. De overføres  fra forvaltningerne og  skal arbejde med regnskab og bogholderi.

Det er denne tusmørke-dækkede organisme, som har monopol på f.eks. institutionsindkøb og som det er lykkedes at få prisen på mælk og agurker gjort dobbelt så høje som i butikker.

På kommunens hjemmeside præsenteres den sådan:

” Koncernservice er en kontraktstyret enhed i Økonomiforvaltningen, der sælger serviceydelser inden for økonomi, it, statistik, løn- og personaleadministration til Kommunens syv forvaltninger og deres i alt 1500 enheder. 
Med en vision om at blive pioner inden for offentlig administration ser Koncernservice det som sin vigtigste opgave at sikre forvaltningerne den bedste og billigste administration. Det forudsætter en velorganiseret virksomhed og dygtige medarbejdere. 
Koncernservice arbejder derfor dels med en klar forretningssstrategi, dels ved i anvendelsen af Lean at have et stadigt fokus på optimering af de interne arbejdsprocesser i organisationen.”

Lean (slank styring) er metoder tilpasset privatkapitalistisk produktion, som søges overført til den offentlige sektor – med destruktive konsekvenser.
I denne ’kontraktstyrede enhed’, der overtager en del af de gamle forvaltninger,  er direktørkontrakterne alt andet end slanke. Den konstituerede direktør fik i 2007 90.000 om måneden.

Se også

Frank Jensen, Koncernservice og indkøbsordningen
Af LFS, Landsforeningen af Socialpædagoger

Københavnere: Her er pengene!
Af LFS, Landsforeningen af Socialpædagoger

Netavisen 17. marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne