Den danske Irak-krig ikke slut

At nedtone den danske deltagelse og de danske krigsforbrydelser under den ulovlige Irak-krig er en vigtig prioritet for de borgerlige medier. Derfor nedtones også den bemærkelsesværdige højesteretsdom, der efter syv års vej gennem det juridiske system i Danmark har afgjort, at der ikke må føres en sag om Anders Fogh og folketingets flertal brød den danske grundlov, da de besluttede at sende Danmark i krig mod Irak den 21. marts 2003.

Grundlovskomiteen af 2003 og dens 25 sagsøgere, der indbefatter faderen til en dræbt dansk soldat, har ’ingen personlig eller retslig interesse i en sådan sag’, erklærer landets højeste domstol. Det vil sige, at resten af landet og dets befolkning heller ikke har behov for en konstatering af, hvorvidt deltagelse i en ulovlig krig er i strid med den danske grundlov.

Det er af internationale undersøgelseskommissioner, senest i Holland, fastslået, at Irak-krigen strider imod international ret og ikke er sanktioneret af FN-resolutioner, som også den danske regering har hævdet.

I Danmark har der ikke været nogen form for undersøgelse af grundlaget for Irak-krigen eller forløbet omkring beslutningen om krigsdeltagelse.

Højesteret afviser at sagen kan føres ved domstolene med den begrundelse, at den danske grundlov  meget klart har givet Folketinget myndighed til at træffe den slags beslutninger.

Det er sandt, men det er ikke det en retssag ville handle om. Den skulle undersøge, hvorvidt grundloven rent faktisk var overholdt – ikke i spørgsmålet om folketingets beslutningsret, men hvorvidt Fogh Rasmussen og hans flertal overtrådte grundlovens ord og bestemmelser i øvrigt – altså om det var en ulovlig beslutning ikke bare i forhold til international lov, men også i forhold til den danske grundlov.

-  Det er en grotesk, men ikke uventet afgørelse, siger Troels Riis Larsen, talsmand for APK: -Men det kommer ikke til at  betyde, at den danske Irak-krig er slut, begravet eller glemt. Og det gør kravet om en nedsættelse af en undersøgelseskommission til at undersøge beslutningen om dansk krigsdeltagelse endnu mere aktuel og påtrængende.

I realiteten afgør højesteretsdommen, at den danske grundlov hjemler deltagelse også i krige, der strider mod international ret. Det må siges at være både et juridisk og politisk problem.

Se også
Irak-krigen dømt ulovlig – i Holland
Stop Terrorkrigen

Netavisen 17. marts 2010