Københavnere: Her er pengene!

Pressemeddelelse
Landsforeningen af Socialpædagoger

Nu skal der ryddes op i flere års økonomisk kaos på Københavns Kommunes børneområde. De københavnske politikere har endnu ikke besluttet, hvor der konkret skal skæres ned, når der i 2011 skal spares 320 mio. kr. på driften af daginstitutioner, klubber og skoler.

Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) vil gerne inspirere politikerne og har konkrete bud på, hvordan mere end 320 millioner kroner kan findes uden ekstra nedskæringer på daginstitutioner, klubber og skoler:

• Opgør med den nuværende ledelses- og styringsform New Public Management (NPM) i Københavns Kommunes forvaltninger, – herunder et stop for brug af eksterne konsulenter, – afskaffelse af udviklingskontrakter for daginstitutioner, klubber og skoler samt det heraf afledte bureaukrati.
En kritisk gennemgang og revision af Koncernservice. Overborgmester Frank Jensen udtalte før kommunalvalget, at han ville afskaffe markedsstyringen i Københavns Kommune. Nu har han chancen! Et opgør med NPM vil betyde et varigt besparelsespotentiale på mellem 400 – 600 millioner kroner årligt.

• Sammenlægning af institutioner, – herunder reduktion i antallet af ledelsesstillinger i København.
Fra 800 enheder/institutioner til 600 enheder/institutioner i BUF. På sigt et varigt besparelsespotentiale på 70 millioner kr.

• Afskaffelse af de eksisterende 3 heldagsskoler. Varig besparelse på 21 millioner kr.

• Afskaffelse af Københavns 16 KKFO’er (Københavns Kommunes fritidsordning). Gør dem til fritidshjem under Dagtilbudsloven. En både bedre og billigere fritidspædagogiske forankring, der giver en varig besparelse på ledelseslønninger på 5 millioner kr.

• Færre selvejende institutioner (f.eks. begrænsning på 20–25% andel selvejende). Fordelingen af kommunale/selvejende er i resten af landet 70/30, i København er fordelingen 52/48. Besparelsespotentiale = 35 millioner kr. (bl.a. administrationsbidraget til de selvejende institutioners paraplyorganisationer).

• Indkøbsordningen afskaffes – besparelsespotentialet er ukendt, men institutionerne betaler overpris for alle varer. Pengene fosser ud af de kommunale institutioner til et system der minder om tidligere tiders Sovjetunionen (1 liter mælk koster f.eks. 13 kr.)

Netavisen 10. marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne