Uforskammet ringe industriforlig

CO-Industri og DI er aktørerne bag det to-årige overenskomstforlig på industriens område, som skal danne ramme for resten af arbejdsmarkedet. De betegner det som ”et ansvarligt forlig i krisens skygge”. Det er et fornærmende ringe resultat for arbejderne.

Med en mindsteløns- stigning på sølle 1,10 kroner det første år og 1,75 kroner i overenskomstens andet år , slutter man med en mindsteløn på 106 kroner i timen. Det er en minusoverenskomst, som ikke på nogen måde garanterer reallønnen. Den vil blive ædt op af prisstigninger og inflation, øget brugerbetaling og – for rigtig mange – større renteudgifter.

Den sikrer ikke reallønnen, hverrken på løfteparagrafområdet (hvor løfteparagraffen i praksis sættes under pres) og slet ikke på normalløns området, hvor den indgåede overenskomst skal danne ramme.

Børge Frederiksen fra 3F´s forbundsledelse hæfter sig ved ”forbedringer for natarbejderne og nye fratrædelsesgodtgørelser”.

Men hvad er indholdet? Ingen generel nedsættelse af arbejdstiden for skifteholdsarbejdere – men en ynkelig aftale om, at såfremt der lokalt er enighed om det, kan man aftale at op til 40 procent af deres genetillæg kan opspares og anvendes som løn i forbindelse med ekstra fridage. En rigtig Storm P-løsning om at fodre hunden med sin egen hale. Men så får natarbejderne tilbudt gratis helbredskontrol.

Der er også aftrædelsesordningen i forbindelse med afskedigelser, hvor man efter 3 års ansættelse får udbetalt et minimalt beløb: nemlig en månedsløn på forskellen imellem dagpenge og lønnen minus 15 procent. Stigende til det tredobbelte efter 8 års ansættelse. Det er vel nok en af de billigste aftrædelsesordninger i EU. Til gengæld er det stadig lige let at fyre danske arbejdere.

På trods af panderynker og det sædvanlige overenskomstskuespil med forhandlingssammenbrud og nattemøder, er det svært for arbejdsgiverne at fastholde det bekymrede udtryk og ikke give efter for det store smil. Så billigt kan det gøres med den rette forhandlingspartner!

Men det er spørgsmål om man gør regning uden vært. Selvom medierne foregiver, at nu er aftalen på plads, så er den det overhovedet ikke, før medlemmerne er blevet spurgt ved en urafstemning.

HK har været ude og fastholdt, at de opfordrer deres medlemmer til at stemme nej – alene fordi der ikke taget det ringeste hensyn til deres forhåndsmeddelte ‘ultimative krav om at den groteske ” 50 procents-regel” ikke bliver fjernet for HK- overenskomster.

Steen Horst, næstformand i 3F Odense Transport, advarer imod overenskomsten og frygter dets rammer for det øvrige arbejdsmarked. Han kalder forliget for ‘uforskammet billigt’ for arbejdsgiverne.

Stilladsarbejdernes Landsklub har sendt et ironisk tillykke til Dansk Industri, hvor det hedder:

“Stilladsarbejdernes Landsklub ønsker DI tillykke med det bedste resultat i mange år. Magen til 0-stignings overenskomst er ikke set i nyere tid. Der må være glæde blandt direktørerne og aktionærerne over at det ser ud til at lykkes at tørre en del af krisen af på arbejderne.

At CO-industri har indgået sådan et forlig er en skandale. CO-industri har ikke taget ansvar for hverken de ansatte i industrien, eller alle os andre som industrien traditionelt har lagt rammerne for.

CO-industri har med forliget kun taget ansvar for aktionærernes udbytte. Manglen på lønstigninger vil ikke bidrage til at få Danmark ud af krisen, tvært imod vil der blive brugt færre penge i de kommende år.”

Stilladsarbejderne opfordrer til at ‘sprænge forliget i stumper og stykker’ – og til at stemme det ned som i 2007.

Se hele ‘lykønskningen
her

Der er sikkert rigtig mange medlemmer, der er lodret uenige med deres topforhandlere om, at det er arbejderne, der skal betale for kapitalens krise. Og som ikke vil acceptere både bankpakker, tilskud til de rige og sociale nedskæringer for almindelige mennesker, og nu faldende realløn, stadfæstet med den elendige ok-aftale..

Medlemmer, der ser frem til, at der nu iværksættes stem-nej kampagner, der kan sikre den falder med et brag.

Se også

HK-Privat: Industriforlig – End ikke et figenblad
Fagligt Ansvar

Netavisen 23. februar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne