Harthz IV underkendt: Højere kontanthjælp til tyskerne

Den berygtede Hartz IV nedskæringsreform rettet imod de arbejdsløse i Tyskland blev i sin tid mødt med omfattende og gentagne Mandags demonstrationer rundt omkring i de tyske byer. Nu har forfatningsdomstolen erklæret Hartz IV for grundlovsstridig da den ikke sikrer et eksistensminimum.
Forfatningsdomstolen har givet politikerne frist til den 31. december for at udarbejde en ny lov med højere satser.

Hidtil har voksne modtaget 359 Euro pr. måned, dvs ca. 2672 kr! Har modtagerne børn får de alt efter alderen yderligere et beløb på alt efter alder mellem 60-80 procent.

Præsidenten for forfatningsdomstolen begrundede domstolens afgørelse med at den hidtidige beregningsmetoden ikke har kunnet sikre sociale ydelser på et ”menneskeværdigt eksistensminimum”. Eksistensminimum må også indeholde retten til at deltage i samfundsmæssige aktiviteter udenfor hjemmet, konkluderer de.

Angrebet på de arbejdsløse skete i 2004 under den socialdemokratiske grønne regering.

Den nuværende åbent borgerlige forbundsregering opfatter afgørelsen som en katastrofe. På samme måde som den nuværende danske regering har de hidtil været domineret af mantraet om skattestop/ skattesænkning forbundet med nye nedskæringer på velfærden.

Baggrunden for dommen var klagesager indbragt af 3 familer med børn. De havde argumenteret om at loven om børneydelser under 14 år var helt vilkårligt fastlagt og ikke dækkede eksistensminimum. Herudover klagede de over at ydelserne stred imod det grundlovssikrede lighedsprincip som betyder at børn af kontanthjælpsmodtagere må kunne gøre krav om ekstra behov gældende.

Forfatningsdomstolens afgørelse må betyde en vis opregulering af ydelserne i nedskæringsreformen og hilses velkommen af den folkelige modstand mod Hartz IV reformen som et trin i kravet om fjernelsen af nedskæringerne.

Knap 7 millioner mennesker modtager i Tyskland kontanthjælp efter Hartz IV loven – omkring 1,7 millioner børn.

Se også

Kapitalismens Tyskland i krise – Masseprotesterne mod Hartz IV

[Netavisen 24. september 2004]

Tyskland: Mandagsdemonstrationer breder sig
[Netavisen 25. august 2004]

Farlig tysk model
Kommunistisk Politik 16, 2004

Netavisen 10. februar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne