Aktiveringskomplekset 

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 3, 2010

60-70.000 trådte ind i arbejdsløshedskøen i løbet af 2009 og mere end fordoblede antallet af ledige i året, hvor krisen for alvor brød igennem. Men den værste krise i mands minde har kun taget sin spæde begyndelse – de kommende mange år vil massearbejdsløsheden vende tilbage. Det var det relativt korte økonomiske boom, der var undtagelsen, selv om det blot er en fase i den kapitalistiske cyklus med uundgåelig efterfølgende krise og depression.

Ved siden af de mange fyresedler – nu også på sms – er tusinder blevet ramt af firmakonkurser og har måttet henvende sig til lønmodtagernes garantifond. Mere end 30.000 var på arbejdsfordeling i løbet af 2009, nogle i op til et halvt år. En anden tendens er, at folk bliver sparket ud i vikaransættelser og kan hyres ind på deres gamle arbejdsplads som daglejere. 

Den økonomiske krise sætter for alvor de mange nedskæringer af understøttelsen og de uretfærdige adgangskrav til a-kasse-medlemskab i perspektiv. Stod det alene til regeringen og folketinget, vil en stor del af de nuværende og kommende arbejdsløse ryge tværs igennem systemet og ud som bistandsklienter.

Det er et politisk spørgsmål, der er blevet gemt af vejen i fagbevægelsen, mens Socialdemokratiet har sunget med på borgerskabets moralske prædiken om, at der ‘altid er arbejde til dem, der vil arbejde’.

Nu tegner alvoren sig imidlertid tydeligere og tydeligere for hver ny statistik, der bliver udsendt. Allerede i løbet af 2009 er mange tusinde af de nye arbejdsløse røget direkte på bistand og sendt i forskellige aktiveringsordninger.

Men statistikkerne er som sædvanligt sløret af sæsonkorrigerede tal og omregning af aktiverings- ordninger til fuldtidsstillinger. Det samlede antal aktiverede bistandsmodtagere i december angives som svarende til 33.300 fuldtidsstillinger, mens aktiverede dagpengemodtagere angives til 26.200. Det korrekte antal berørte personer af statsmagtens aktiveringskompleks er derfor højere, også uden at medregne de ”rigtige” ansatte i de professionelle private konsulentfirmaer, som kommunerne i vid udstrækning har suppleret deres egen indsats med. 

Begrebet aktivering dækker over alt muligt lige fra kurser i at søge job – uden at der er nogen at søge – til kortere ansættelser med løntilskud eller særlige projekter, hvor arbejdsløse udfører discountarbejde. I tredje kvartal 2009 var næsten 20.000 personer sendt i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud. Et tilsvarende antal er sendt i særlige projekter og uddannelsesforløb.

”I løbet af det seneste år er der omregnet til fuld tid kommet 4.500 flere arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (match 1-3) i aktivering, svarende til en stigning på 40 pct. i faktiske tal,” skriver Danmarks Statistik i ”Arbejdsløsheden december 2009”.

Samme rapport angiver, at ledigheden i december steg med 1.500 personer og nu har rundet 121.000 personer. Det svarer til en ledighed på 4,3 procent.

– Det er lige før, man skal være glad, når ledigheden ikke er steget med 4.000-5.000 personer på en måned. Men det er jo i virkeligheden grotesk. Realiteten er, at tæller man også de ledige med, som er sendt i aktivering, og de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, ja, så  står over 150.000 mennesker og mangler et arbejde, siger 3F’s formand, Poul Erik Skov Christensen, i en kommentar. 

De arbejdsløse mangler mere end et arbejde, de mangler penge og rettigheder, og ikke mindst mangler kampen for de basale krav at blive organiseret.

Alt for længe har fagbevægelsen fastholdt en passiv modstand mod en samlet arbejdsløshedsbevægelse, der kunne organisere og tale for både unge og gamle, bistandsmodtagere og andre overførselsramte. Blandt de arbejdsløse selv har der af mange gode grunde manglet midler til at opretholde en kontinuitet i initiativer såsom Landsorganisationen af Arbejdsledige.

Derfor er der heller ikke noget at sige til, at det i første omgang er arbejdsløse med medlemskab af en a-kasse, der finder sammen i deres lokale fagforening. Men det er også stærkt tiltrængt med det initiativ, der er kommet fra arbejdsløshedsklubben i Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, der indbyder til et samlet landsdækkende arbejdsløshedsmøde den 8. marts på kvindernes internationale kampdag.

Både socialdemokratiske og borgerlige regeringer har bygget på det mere og mere vanvittige system af kontrol og mistillid til de arbejdsløse, og de har tvangsudskrevet folk til løndumpnings-job uden rettigheder eller til meningsløse jobsøgningskurser. Et system, der har været med til at udstøde og gemme de arbejdsløse væk. Det kan et stærkt fælles initiativ være med at ændre.  

Netavisen 2. februar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne