COP-enhagen: Det juridiske efterspil i gang

Massearestationer ved Christianshavnstorv 12. december - under påberåbelse af lømmelpakkenDet juridiske efterspil oven på COP15 mellem aktivister og polti er i fuld gang – og udspiller sig både som en kamp i retssale og internationale medier. Der er en fremherskende opfattelse i internatianel presse af, at ligesom topmødet var en fiasko var politiets hårde kurs mod fredelige demonstranter en skandale.

Hårdt presset af den internationale opinion og afsløringer af, at det var polititoppen med Per Larsen i spidsen, der fik varetægtsfængslet Greenpeace-aktivisterne for tre uger som hævn for latterliggørelsen, blev aktivisterne løsladt dagen før de igen skulle for retten. Retssagerne er endnu ikke berammede.

Den spanske regeringsleder Jose Zapatero erklærede ved meddelelsen om løsladelsen til en Ritzau-journalist:
– Siden du er en dansk journalist, vil jeg også gerne sige, at jeg er meget glad for, at Greenpeace-lederne endelig er blevet løsladt, og at lederen af det spanske Greenpeace er sat på fri fod efter at have måttet tilbringe julen i fængsel, sagde han og tilføjede med en klar kritik af Danmark og dansk politi:
– Jeg håber, at det aldrig vil ske igen.

Samtidig er de første dommer i sager mod COP15-demonstranter faldet.

En 30-årig dansker er ifølge anklageskriftet dømt for overfald på en politimand, da han kastede en flaske mod nogle betjente under et sammenstød med politiet ved Christiania mandag 14. december. Den anden er en 19-årig franskmand, der er dømt for at have kastet en brosten mod politiet fra otte meters afstand. Det skete lørdag 12. december ved 15-tiden på Strandgade i København. Som følge af dommen bliver han udvist af Danmark i seks år.

Anklagemyndigheden ønskede strengere straffe og kalder dem mildere end tilsvarende domme i forbindelse med retssagerne omkring Ungdomshuset.

Ingen betjente blev i sidste ende dømt for lovovertrædelser i forbindelse med politivolden og magtmisbruget under kampen om Ungdomshuset. Retshjælpsorganisationerne Rusk og Krim har modtaget mere end 200 klager over anholdelser og politibrutalitet i forbindelse med COP-enhagen. Nu har de lagt sagt an mod politiet i frobindelse med masseanholdelsen af 913 demonstranter på Amagerbrogade under den store fredelige demonstration den 12. december.

Ifølge deres advokat Knud Foldschack er det et mål, at retssagen fører til, at politikerne ændrer politiloven.
– Vi håber, at vi kan dokumentere, at der er regelsæt i politiloven, som kan misbruges, at de er blevet misbrugt, at de er betændte i forhold til vores grundlovssikrede ret til at ytre os, og at man derfor skal lave loven om, siger Knud Foldschack til Politiken.

159 klager er blevet afleveret på politigården af Rusk – først og fremmest io forbindelse med anholdelserne den 12. december og Hit the Production-demonstrationen to dage senere. De stiller kraftige spørgsmålstegn ved den rundhåndede brug af ’administrative frihedsberøvelser’.

Rusk klager over:
Uretmæssig frihedsberøvelser, uretmæssig fotografering samt at de tilbageholdte ikke fik oplyst årsag og tidspunkt for frihedsberøvelse, blev nægtet mulighed for at oplyse familie om deres situation, nægtet adgang til toilet, mad og vand, at folk skulle side i optil fem timer i stærk kulde på Amagerbrogade, at folk blev holdt i strips i op til otte timer, at der ikke var opsyn med helbredstilstand, at folk blev filmet af politibetjente med private mobiltelefoner, at der blev truet med og anvendt peberspray og hunde. Og at der ikke blev oplyst om klagemuligheder.”

Netavisen 8. januar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne