Den danske regering kritiseres for partiskhed og  hemmelighedskræmmeri

Den danske regering kritiseres skarpt af en række internationale organisationer for partiskhed og og hemmelighedskræmmeri som formand for FN’s klimakonference.

Samtidig med at klimaforhandlingerne åbner i København har civilsamfundsorganisationer fra rundt om i verden udsendt følgende erklæring der kraftigt kritiserer den danske regering for at handle på en  partisk, manipulerende og uigennemsigtig måde i sin rolle som formand for konferencedeltagerne

Vi undertegnede grupper i civilsamfundet udtrykker vores bekymringer m.h.t. den danske regerings handlinger som  præsident for COP15.

Den historiske klimakonference i København begynder samtidig med, at en lang liste af bekymringer er rejst af delegerede fra regeringer og civilsamfundet.

– Vi kritiserer de udemokratiske metoder, den danske statsminister har anvendt ved at samle et lille og eksklusivt antal grupper af lande før mødet, mens det store flertal af lande, hvis fremtid er på spil i forhandlingerne, er udelukket.

– Vi kritiserer den danske statsministers beslutning om at udarbejde udkastet til ”Københavns- aftalerne”, før selve mødet er begyndt. Dette udkast er rundsendt til nogle få udvalgte regeringer, mens andre er holdt ude. Det er udarbejdet på trods af de igangværende COP15-forhandlinger og foregriber udfaldet af forhandlinger i god tro mellem alle parter.

Se Draft Copenhagen climate change agreement – the ‘Danish text’
The Guardian (eng)

– Vi kritiserer yderligere teksterne, fordi de systematisk ignorerer udviklingslandenes krav og i altovervejende grad afspejler den danske og andre udviklede landes holdning til centrale spørgsmål. De forsøger at vælte byrden til bekæmpelse af klimaændringer væk fra dem, der har forårsaget dem,  og over på dem, der lider mest under følgerne af klimændringerne.

– Vi kritiserer den danske statsministers konsekvente forbigåen af udviklingslandenes problemer, ved at nedjustere forventningerne til København til blot at gælde en ”politisk aftale”, og ved fejlagtigt at fastslå at Kyoto-Protokollen udløber i 2012.

Disse handlinger er i strid med den danske regerings pligt til en neutral rolle som formand for COP15. De er et angreb på de demokratiske processer i FN-forhandlingerne. Og de er en hån mod små og fattige landes interesser i forhandlingerne.

Yderligere handlinger af denne slags undergraver den tillid, som er selve grundlaget for en retfærdig og effektiv aftale i København. De underminerer den danske regeringens evne til at spille en konstruktiv rolle i forhandlingerne. Uden dette ændres truer et sammenbrud i København.

København skal være et historisk vendepunkt. Deltagerne har sat deres lid til Danmarks gode ry som en retfærdig og upartisk aktør. Vi appellerer derfor til:

– At COP- præsidenten agerer på en upartisk  og saglig måde.
– at der gennemføres en  retfærdig,åben og gennemsigtig proces,og
– at der sikres fuld deltagelse af alle lande på en inkluderende måde.

Det afgørende i København er ikke at forsegle en aftale for enhver pris – men at give mulighed for verdens nationer i at arbejde sammen om at sikre en aftale, der er retfærdig og effektiv.
Vi opfordrer Danmark til at støtte en sådan proces. Verden holder øje.

Citater fra repræsentanter for organisationer, der har underskrevet erklæringen:

Raman Mehta fra Action Aid, Indien:
“Det globale samfund har haft tillid til at den danske regering ville være vært for en retfærdig og gennemsigtig proces, men de har svigtet den tillid. Vigtigst af alt er, at de forråder dem, der er uforholdsmæssigt meget påvirket af klimaændringer,og hvis stemmer ikke bliver hørt. Denne illoyale adfærd er et slag imod alle bestræbelser på at opnå retfærdighed og lighed i klimaforhandlingsprocessen.”

Meena Raman fra Third World Network:
“Den danske regerings partiske handlinger truer den tillid, som er selve grundlaget for en fair og effektiv aftale I København, og hvis de ikke bremses vil disse handlinger forårsage Københavns-processens sammenbrud. Hele verden følger med i det.”

Palle Bendsen fra NOAH / Friends of the Earth Danmark:

“Den danske statsminister Rasmussen forråder den mangeårige og hellige tradition for dansk gæstfrihed og anstændighed. Danskerne kan ikke forvente at blive kronet som  klimaforhandlingernes helt  med denne illoyale adfærd. Men der er mere på spil end den danske regerings image i offentligheden – millioners liv og vores planets fremtid er på spil. “

Teksten på engelsk her

Undertegnende organisationer

ActionAid, India
Asia Indigenous Women’s Network
Centre for Civil Society Environmental Justice Project, South Africa
Center for Encluntes and Active Non-Violence, Austria
Concerned Citizens Against Climate Change
ETC Group
Federation of Community Forestry Users, Nepal
Friends of the Earth International
Friends of Siberian Forest, Russia
Global Alliance for Incinerator Alternatives, Phillipines
Global Forest Coalition
Indigenous Environmental Network, North America
International Forum on Globalization, USA
International Rivers, USA
National Forum for Advocacy, Nepal
National Forum of Forest People and Forest Workers, India
Presencia Ciudadana Mexicana A.C., Mexico
Rainforest Foundation UK, United Kingdom
Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio (RMALC), Mexico
Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA), Mexico
Society for New Initiatives and Activities, Italy
Tibet Justice Center, USA
Third World Network
Union de Grupos Ambientalistas, Mexico
Pan African Climate Justice Alliance
World Development Movement, UK

Netavisen 8. december 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne