Massearbejdsløshed: ”Dumt system”

Kommunistisk Politik 23, 2009

Hvad gør finansloven mod arbejdsløshed og for de arbejdsløse? Gæt engang!

Den indgåede finanslov møde vrede og kritik. Bl.a. fra 3F – og især fordi den ikke gør noget ved arbejdsløshed eller for de arbejdsløse, som der bliver stadig flere af. Een ud af hver tiende 3F’er stod i oktober uden arbejde. Den stigende ledighed har ramt en kvart million danskere i år.

Derimod rummer finanslovsforliget en ny lov, der direkte vil straffe unge ved at tage børnechecken fra dem, hvis de af en eller anden grund ikke er under uddannelse – f.eks. på grund af regeringens manglende sikring af praktikpladser, psykiske problemer eller andet.

De reaktionære mener unge pr. definition er dovne, især unge andengenerationsindvandrere og andre unge fra arbejderklassen.
Man skal ikke være meget specialist eller sagkyndig for at kunne konstatere at noget sådan rammer disse unge hårdt.

Det regeringen med sin sædvanlige joviale jargon, der skal dække over noget rigtig beskidt, kalder ’et venskabeligt spark’ er reelt en sorteringsmekanisme, hvor den stærkeste overlever, og fanden må tage sig af resten – til skræk og advarsel.

Aktivering dumper

Men kan den kostbare aktivering ikke sikre, at folk kommer i arbejde? De arbejdsløses dom er hård og ligefrem. De kalder den ”dum i arbejde”.
Dum – ikke fordi det er dumme, der er arbejdsløse, men fordi det er et udsigtsløst, dumt, nedvurderende aktiveringssystem, som ikke bringer folk fremad.

Det er snarere en aktiveringsmølle, der ikke tager udgangspunkt i at udvikle folks færdigheder, men reelt også er en stokkemetode, et afskrækkende system i sig selv, som folk skal forsøge at flygte fra! Endnu en sorteringsmekanisme med undergravning af selvtillid som garanteret konsekvens.

I en nylig undersøgelse fra Analyse Danmark svarer 46 procent af de aktiverede, at deres aktiveringskurser er fuldstændig udsigtsløse og ikke bringer dem tættere på job. 55 procent mener, at pengene til aktiveringen er helt spildt.

Det er faktisk sjældent, at aktivering har den store virkning, udtaler Michael Baggesen Klitgaard, som er lektor ved Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet:

– En engelsk forsker har på baggrund af en stor international undersøgelse konkluderet, at der kommer ’ikke forfærdelig meget ud af’ aktivering. Forskerne finder typisk ud af, at det eneste, der har en vis positiv effekt, er jobtræning i private virksomheder.

Dens største effekt er skræmmevirkningen. Det er selve udsigten til aktivering, der er så ’motiverende’ – eller rettere sagt skræmmende – at nogle ledige (og især mænd) begynder at løbe flere virksomheder på dørene og give køb på ønsker i forhold til et nyt job. I arbejdsløsheds-systemet kalder man det ’skræmme-effekten’ eller ’trussels-effekten’.

Snylternes recept

Snyltere tror alle andre gør det. Derfor laver snylterklassen propaganda, love og forordninger, der tager udgangspunkt i, at store dele af de arbejdsløse reelt ikke er interesseret i arbejde – uanset at de arbejdede, lige til de blev fyret af krisen.

Det er bekvemt at gøre arbejdsløshed til stort set den enkeltes ansvar – i stedet for at se den som produkt af en krisefyldt system. Så ligger det også lige for, at svarene må være individuelle i kampen om at sikre sig et job, blandt de få som er til rådighed. Kort sagt at tage sig sammen – til alles kamp mod alle.

Metoden med at vende tingene på hovedet er meget anvendt. Alt for sjældent bliver vendt om på rette plads. De der bør mærke ”skræmmeeffekten” er dem og det system, som ikke kan og vil sikre arbejde til folk.

Netavisen 23. novcember 2009