KV2009: Tal og tendenser

Lav valgdeltagelse ved KV2009

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009 blev det laveste i over 30 år. Ikke mindst unge blev væk i stort antal. 65,8 pct. stemte ved KV2009 – mod 69,5 pct. for fire år siden. Lidt flere end hver tredie stemte ikke.

Dertil kommer et stort og stigende antal blanke og ugyldige stemmer. Ved de fem regionsrådsvalg stemte mellem 4, 1 og 6,6 pct af vælgerne blankt, mere end 150.000 personer. Det er en kraftig stigning i forhold til 2005, ligesom antallet af bevidst ugyldige stemmer, hvor stemmesedlen f.eks. er blevet overskrevet med et budskab, er blevet større.

KV2009 er blevet kaldt et ’ midtvejsvalg’ a la USA – snarere end et traditionelt dansk lokalvalg. Landspolitiske tendenser er slået kraftigt igennem. Statministerpartiet Venstre går klart tilbage, lidt mere end støttepartiet DFs fremgang. Det er ikke slået igennem i storbyerne.

SF er klar vinder med næsten en fordobling af stemmetallet, hvoraf halvdelen af fremgangen er hugget fra S, der gik 10 pct. tilbage, men fortsat er det største lokalparti med 30,7 pct. af stemmerne ialt, og fra Enhedslisten, der tabte godt 15 pct. af stemmerne fra sidste gang. Det er blevet næststørste parti efter socialdemokraterne i de store byer.

Sådan ser landsresultatet ud, fordelt på folketingspartier. Parantesen er sammenligning med valget i 2005.

A – Socialdemokraterne 30,7 (-3,6)

B – De Radikale 3,7 (-1,5)

C – De Konservative 11,0 (+0,7)

F – SF 14,5 procent (+7,1)

O – Dansk Folkeparti 8,1 (+2,2)

V – Venstre 24,8 (-2,7)

Y – Liberal Alliance 0,3 (+0,3)

Ø – Enhedslisten 2,3 (-0,4)

De resterende 4,6 procent af stemmerne er gået til lokallister og små partier. KPiD og DKP stillede op som ’Kommunisterne’ i København, KPiD i Århus og nogle få andre steder – og fik nærmest uændret stemmeprocent som for fire år siden, ca. 0.2 pct. Ved valget til Region Hovedstaden fik de to partier 1682 stemmer (mod 1079 i 2005). I København fik deres Liste K 465 stemmer (mod 441 sidst).

Samlet fik den parlamentariske opposition – S, SF, Ø og R – mere end 50 pct. af stemmerne. Lars Løkkes og hans regering hænger i neglene.

Der tales om en ‘omvendt borgmestereffekt’. Mange steder blev den siddende borgmester fældet, eller genvalgt med stærkt reducerede tal. Det tilskrives bl.a. en vælgerreaktion mod kommunalreformen og protest mod generelle servicenedskæringer.

Socialdemokrater bliver borgmestre i landets største byer – med Frank Jensen som overborgmester i København. I Odense hedder borgmester Boye igen Anker til fornavn. Jan faldt. Venstre tabte en lang række borgmesterposter, mens De konservative godt og vel beholdt deres, selvom en række traditionelle konservative kommuner blev tabt.

Nazisme er ikke politik, men forbrydelse eller potentiel forbrydelse. Men i Danmark er nazistisk proopaganda og partier tilladt. Nazipartiet DNSB stillede op til regionsrådsvalg Sjælland og i Greve kommune – og fik hhv. 556 og 63 stemmer. Andre racistiske og indvandrerfjendske lokallister fik mellem 0,0 og 0,4 pct. af stemmerne.

Kommunalvalget afbrød for en kort stund aktioner og protester mod nedskæringsplaner. Forældrene til børnene i de københavnske daginstitutioner har meddelt, at de genoptager deres blokader og protester fra mandag.

Netavisen 18. november 2009