Københavns lærere: Politikere hykler

Københavns Lærerforenings formand Jan Trojaborg afslører i en pressemeddelelse det fantastiske hykleri, kommunalpolitikerne bedriver om København som børnenes by – samtidig med at de mest masssive nedskæringer i en årrække gennemføres. F.eks. bliver der 200 lærere færre næste år

“Midt i en kommunal valgkamp, hvor børnene står øverst dagsordenen, og det hedder sig, at København skal være Børnenes By, oplever børnenes forvaltning Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF de mest massive nedskæringer i nyere tid.

Politikerne jubler over, at det strømmer til med nye børn og familier, der vælger at blive boende i lan-dets hovedstad. Den nye overborgmester kører kampagne under mottoet ´Børnene Først´ og København som Børnenes Storby, mens sparekniven samtidig svinges over de københavnske daginstitutioner og skoler, så over 210 mio. kroner skæres af et i forvejen udsultet budget. Det hænger overhovedet ikke sammen, så ikke mange kan have tiltro til politikernes valgsnak om løft af folkeskolen, tolærerordnin-ger i indskolingen og andet af samme skuffe

Torsdag 5. november varsles fyring af 80 medarbejdere primært i den administrative del. Men sparemå-let på over 210 mio. kroner opfyldes ikke dermed. En gennemsnitsskole skal spare over 600.000 kroner i 2010. Da vi allerede er midt i skoleåret 2009/10, kan besparelserne først gennemføres fra august 2010. Det betyder, at der i skoleåret 2010/11 vil være 3-4 lærere færre pr. skole i en tid, hvor der i forvejen ikke er pladser nok til de børn, der allerede er her. Der vil således mangle omkring 25 spor, så skolerne overfyldes, og fortidens deprimerende fænomen ´vandreklasser´, der allerede nu er genopstået, vil be-klageligvis tage til i antal.

Politikerne er gået efter administrative besparelser, fordi de mener, at byen er overadministreret. Men nu rammer de i langt højere grad det pædagogiske frontpersonale både i institutioner og på skoler, hvor der næste år vil være over 200 lærere færre. Det svarer til en nedskæring på ca. 5 %.

”Det skal være slut med dårlige undskyldninger om, at vi ikke har råd til at give børnene ordentlige vilkår”, skriver socialdemokraternes førstemand Frank Jensen.
Børnenes borgmester Bo Asmus Kjeldgaard har ikke i sin linde strøm af pressemeddelelser nævnt de katastrofale besparelser med ét ord. Han lufter i stedet valgløfter som to lærere i hver klasse og mere it i skolen. Dét, der bliver brug for i den næste valgperiode, er ikke tomme løfter, men penge til en genop-retningsplan for den københavnske folkeskole, der ikke vil kunne leve op til politikernes ønsker om mere faglighed, et mindre præstationsgab mellem ét- og tosprogede elever og flere unge, der går videre i en ungdomsuddannelse.

Budgettet for 2010 er lige så mørkt og deprimerende som novembervejret, og hvis udmøntningen i Bør-ne- og Ungdomsudvalget gennemføres som planlagt, bliver det uhyre svært at tro på politikerne.”

Københavns Lærerforening organiserer  5.000 lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune