Galimatias sat i system

Leder
Kommunistisk Politik 21, 2009

Middelalderlig tænkning med straf og øget straf er blevet et universalmiddel for regeringen og dens støtteparti Dansk Folkeparti – og en stor del af den såkaldte opposition vover ikke andet end at hyle med i koret.

Problemfamilier med kriminelle unge skal straffes økonomisk og fratages børnechecken.

Den kriminelle lavalder skal sættes ned fra 15 til 14 år, selvom al ekspertiser og et klart flertal af danskerne er imod det. Der er ingen bundgrænser for hvad der kan og skal straffes. Det er ren galimatias. Nogle af de reaktionære politistatspolitikere vil tilmed helt afskaffe begrebet kriminel lavalder: Vi skal komme efter jer! Også i børnehaver og vuggestuer!

14-årige børn skal sættes i fængsel og forsynes med fodlænker. Sociale problemer skal løses med jernnæven – med stat og regering som straffende gud.
Det er en recept, der bliver brugt til at vinde valg med. Og kommunal og regionsvalg er overhængende tæt på.

Den reaktionære regering er godt i gang med at kriminalisere den nuværende ungdomsgeneration – og alle kommende generationer. Der er krise i Danmark og i verden, og regeringen ved, at den bliver langvarig og truer både de unges og de nuværende børneårganges fremtidsperspektiver. Og den frygter deres sunde protestreaktioner. Ungdomsrevolter i Frankrig og Grækenland – eller kampen omkring Ungdomshuset – skræmmer reaktionen.

Derfor vil den komme alle protester i forkøbet med straf. Derfor ligger den i en reel omend uerklæret krig mod ungdommen – uanset etnisk oprindelse. Derfor indføres politistaten – angiveligt for at forsvare ’demokratiet’.

Der er krise og. Danmark er i krig i fjerne lande, hvor ungdom bruges som kanonføde til at slå unge, mænd, kvinder og børn ihjel. Også dér for at forsvare ’demokratiet’ – a la  Afghanistan.

Den verden, børnene og de unge vokser op til, er ikke den verden af muligheder, fuppolitikerne lover. Den enkeltes fremtid er usikker, verdens fremtid er usikker i sig selv. Hver dag forkyndes at klimakatastrofen vokser til det uoverskuelige.

Den sundeste og mest aktive del af befolkningen – dvs ungdommen – vil redde verden. Den har i sinde at fortælle det på gaderne og gennem demonstrationer og aktioner til de politiske ledere og andre notabiliteter, der vil strømme til København i forbindelse med klimatopmødet i december.

Men det kan ikke tillades. Derfor fremsætter den konservative justitsminister Brian Mikkelsen, der i sin grønne ungdom var aktivist for apartheidregimerne i Afrika, med ‘uropakken’ et lovforslag, der rummer det største attentat på ytrings- og forsamlingsfriheden siden Danmark var besat sydfra.
Potentielle demonstranter skal kunne administrativt tilbageholdes uden rettergang og demonstranter risikerer fængselsstraffe og kæmpebøder, hvis de befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Lovforslagene udvider politiets beføjelser til det diktaturstatslignende – med garanti for, at de vil blive misbrugt. Det vil kunne gennemføre præventive arrestationer af hvem som helst – og ikke mindst folk, der med lovlige eller ulovlige metoder er havnet i PETs og FETs registre.

Det såkaldte regeringsalternativ med socialdemokraterne i spidsen har ikke sagt fra, og det ventes at politistatslovgivningen indføres uden problemer i god tid inden klimatopmødet, der leverer påskudet for lovene. Men de vil være der og blive brugt længe efter notabiliterene er draget hjem.

Krigsforbryderregeringen og dens justitsminister ønsker at vise verden et billede af et Danmark, hvor alt ånder fred og ro – verdens lykkeligste folk i verdens lykkeligste land. Det skal demonstranter ikke komme og blande sig i.

Men mistillid og straf sat i system er sikker på fiasko, og at fremkalde nye problemer og sociale eksplosioner.  En ungdom der hele tiden  trues og lades i stikken vil ikke i længden  vende den anden kind til. Og det er på tide, at resten af Danmark gør fælles sag med sine børn og unge og får stoppet reaktionen og dens galimatias!

Netavisen 21. oktober 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne