Et samfund på vedvarende energi

Kommunistisk Politik 21, 2009

COUNTDOWN TO COPENHAGEN

Krig er den største miljøforbryder, man kan forestille sig. Den medfører ikke bare uoprettelige skader på miljøet, men også på menneskesamfundet, infrastrukturen og menneskene selv.

I Vietnam flere generationer efter og blandt amerikanske veteraner lider man endnu af virkningerne af det giftige afløvningsmiddel Agent Orange, som den amerikanske hær hældte ud over det meste af landet i jagten på partisaner.

I Falluja, Irak, frygter kvinderne at blive gravide. For de kan føde børn med flere hoveder, øjne de gale steder og mange andre deformiteter. Overlever de er det til et umuligt liv med utallige sygdomme. Flere og flere børn er født deforme siden 2004, hvor amerikanske soldater gjorde flittig brug af det forbudte hvid fosfor.

Ingen er endnu blevet retsforfulgt for sådanne miljøforbrydelser. Produenterne af de giftige kemikalier har tjent styrtende med penge. Ingen er retsforfulgt for massemord eller ødelæggelse af det irakiske samfunds veludviklede infrastruktur eller restrene af den afghanske.

En klimakatastrofe er værre end en verdenskrig, forkynder den britiske premierminister Gordon Brown.
” Hvis vi ikke gør noget for klimaet, vil det have værre følger end to verdens-krige. Derfor er det nødvendigt, at klima-topmødet i København i december bliver en succes”, sagde han på et møde for verdens økonomiske stormagter i London den 19. oktober.
Men krigene er en del af klimakatastrofen, der har bygget sig op.

Nu mødes Gordon Brown  og nogle af de andre generaler i ’krigen mod terror’, de ansvarlige for krig og ødelæggelse, i København til klimatopmøde. ’For at afgøre planetens fremtid’, som Greenpeace andægtigt siger, og  godt beskyttet mod klimaaktivister og antikrigs-demonstranter af Brian Mikkelsens uropakke og et veludstyret politi med militæret i .baghånden.

Greenpeace ønsker en ’fair, juridisk bindende og ambitiøs klimaaftale’, der indeholder:

– En reduktion af udslippet af drivhusgasser med mindst 40 procent i 2020 (i forhold til 1990-niveau) i verdens rige lande. Heraf skal minimum tre fjerdedele opnås nationalt.

– En klimafinansieringsmekanisme, der kanaliserer 110 milliarder € fra de rige lande til de fattige. Disse penge skal gå til reduktion af CO2-udledningerne i de fattige lande, til klimatilpasning og til en indsats for at stoppe skovrydning

– Et stop for rydning af regnskov i 2020.

Det lyder godt. Det er hverken teknisk eller økonomisk umuligt, i princippet. Det eneste, der er til hinder, er de imperialistiske magter og de multinationale selskaber, som profiterer på planetens nuværende bedrøvelige tilstand og katastrofekurs. Hvordan skal miljøødelæggerne, klima- og krigsforbryderne, kunne redde planeten?

Der kommer ingen fair og bindende aftale med disse punkter ud af topmødet i København. Der vil komme en masse uforpligtende varm luft. København bliver et propagandistisk CO2-udslip.

Det er verdens arbejdere, almindelige folk, der må redde planeten fra den skæbne, magthaverne bereder. De må gå i brechen for omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende og bæredygtigb energi, og lade atomkraften ligge som et evolutionært fejlskud.

Og de må gøre det først og fremmest på national basis, skære igennem politikernes udenomssnak om nødvendigheden af internationale aftaler. Det er ikke nødvendigt med internationale aftaler for at Danmark skal stoppe indkøbene af fattige landes CO2-kvoter og gør noget ved udslippet her – ved at investere i vedvarende og ikke-forurenende energi.

Hvad forhindrer Danmark i at gøre sig helt uafhængig af fossile energikilder som olie og gas senest i 2040, som Verdensnaturfonden foreslår? 

Dens klimachef John Nordbo siger:
- Der skal investeres massivt i de grønne industrier.  I øjeblikket er det kun inden for solceller, vindkraft og biobrændstoffer, hvor der er tilstrækkelig stor vækst.  Der har der været vækstrater på mellem 20 og 30 procent årligt. Men det er nødvendigt, at der er så høje vækstrater i omkring 20 forskellige af de industrier, der kan levere grønne løsninger, hvis vi skal have hånd om klimaproblemet.

Efter WWF’s mening er det nødvendigt ’at omlægge samtlige dele af vores økonomi i løbet af fem år’ for at undgå klimakatastrofen som følge af den globale opvarmning.
– Det tager tid at opbygge en industri, der kan levere de produkter, der skal til for at løse klimaproblemet.  Der skal skaffes råstoffer, kapital og uddannet arbejdskraft. Derfor siger vi, at de næste fem år er helt afgørende, siger John  Nordby, og understreger:
– De rige vestlige lande må gå forrest og omstille samfundene. Det vil skabe et marked for de nye teknologier og betyde, at andre kan følge efter.

Den eneste hindring er imperialismen og den kapitalistiske profitjagt. Den gør klimakatastrofen uundgåelig. Derfor vil demonstranterne ved topmødet også vise mod en anden vej og en anden verden end krigenes og katastrofernes. En vej der fjerner imperialismen og profitjagten.

Netavisen 22. oktober 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne