Røre i andedammen

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 20, 2009

Mens dette skrives, er ungdommen og en række faglige kræfter på vej til Christiansborg for at demonstrere mod regeringens næsten ti år lange neoliberale politik, der har fået så grusomme konsekvenser for så mange.

Arbejdsløsheden er eksploderet, uden at den har nået sit toppunkt: 103.000 registrerede arbejdsløse i august måned. Ikke nok med at dagpengene er blevet forringet med 25 pct. af deres værdi, men de flere end 100.000 kan meget vel se frem til en social deroute – kontanthjælp eller det, der er værre, slet ingenting. Flere end 70.000 mennesker modtager hverken løn eller nogen som helst form for overførselsindkomst, ingenting. De er overladt til ægtefæller eller andre familiemedlemmer, som har pligt til at forsørge dem.

Når nu talen falder på arbejdsløse, der ”modtager” overførselsindkomst, men ikke dagpenge, så rummer det i hvert fald en skare på mere end en halv million voksne i den erhvervsaktive alder – vel snarere 700.000.

På den konto kan det fastslås, at arbejdsløshedsklubben i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) i København og Stilladsarbejdernes brancheklub slog hovedet på sømmet, da de ved Folketingets åbning krævede flere job og 25 pct. højere dagpenge.

De to faglige sammenslutninger fortjener så mange flere roser i betragtning af, at de overhovedet tog initiativet. For omkring to uger siden besluttede en stor del af den københavnske fagbevægelse nemlig, at de ikke ville markere sig i gadebilledet ved Folketingets åbning. Svagt.

Stilladsarbejderne og de arbejdsløse BJMF’ere sluttede – muligvis sammen med andre tilkomne fagligt aktive – deres selvstændige markering kl. 14, hvorefter de bakkede op om de uddannelsessøgende, der prægede slotspladsen resten af eftermiddagen med deres egne krav til regeringen under følgende hovedparoler:

  • Kvalitet i uddannelser
  • Praktikpladser til alle
  • Bekæmp ungdomsarbejdsløshed – invester i uddannelse

En lang række uddannelsesorganisationer og faglige ungdomsklubber bakkede op om initiativet.
Det var to rigtig gode og flotte initiativer, som burde have høstet langt større opbakning fra arbejdspladserne og fagbevægelsen.

Fagbevægelsen har meldt sin egen ankomst den 19. oktober, hvor der i forbindelse med fornyelse af overenskomsterne på ikke mindst det private felt vil blive afholdt en tillidsmandskonference. Initiativtagerne har taget navnet OK 2010-Initiativet, som lægger vægt på krav om kortere arbejdstid og længere opsigelsesvarsler.

Ideen med at starte op allerede nu er god nok: Der skal varmes op under diskussionerne på arbejdspladserne og i de lokale klubber og fagforeninger. I modsat fald sætter LO-ledelsen og forbundsformændene dagsordenen for såvel krav som aktiviteter – og det kommer der sjældent noget godt ud af.

En af drivkræfterne bag initiativet er Bjarne Sørensen, formand for Metal Horsens, som på Fagligt Ansvarshjemmeside har gjort følgende standpunkt gældende:

”Der er ikke brug for mere snak, men øjeblikkelig handling. Der skal overordnede politiske initiativer til nu. Der skal sikres anstændige vilkår for dem, der kastes ud i ledighed, og der skal skabes nye job til erstatning for dem, som forsvinder.”

Bjarne Sørensen peger på, at arbejdsløsheden i Metal Horsens er steget fra en halv til 11 pct. på blot et enkelt år, ligesom ”udflagning” bliver et stadig mere påtrængende problem.

Man kunne i den forbindelse godt efterlyse, at konferencen tog kravet med om genoprejsning af dagpengenes værdi med 25 pct., men kravet om kortere arbejdstid er i hvert fald også solidarisk med de arbejdsløse – og har stor betydning for de mange, som trives med folkesygdommen stress.

Vi vil hellere end gerne høre et klokkeklart krav om en 30 timers arbejdsuge fordelt på fem arbejdsdage. Vi må håbe på, at arbejderne får mæle på konferencen.

Netavisen 13. oktober 2009