Intet opsving: Krisen har bidt sig fast

Kommunistisk Politik 20, 2009

G20-ledere: Det går rigtig godt - igenPittsburg, Pennsylvania var en by i undtagelsestilstand, da G20-landenes ledere mødtes dér for at bedrage verdensoffentligheden. Demonstranter, der krævede jobs, fik bank i gaderne, mens verdens økomiske stormagter under forsæde af Barack Obama udsendte den beroligende meddelelse, at det værste ved verdenskrisen allerede er overstået, og at et økonomisk opsving så småt er ved at bane sig vej. Dermed fulgte G20-lederne den amerikanske centralbankchef Bernanke, der var ude med samme meddelelse lige op til topmødet.

Så var alt det andet på mødet i virkeligheden ligegyldigt: ét budskab tager overskrifterne. Der blev i øvrigt ikke truffet beslutninger af betydning. Optimismen begyndte at arbejde globalt.

Men det er fup. Krisen er ikke ved at lette. Den imperialistiske globalisering og hele globaliseringsideologien er gået bankerot, men det holdes også skjult.

Nu er de store økonomiske indsprøjtningerved at rinde ud, som banker og storkapital har fået som krisepakker af regeringerne, mens arbejdsløsheden bare er vokset og stadig flere har mistet hus og hjem, – og krisen er der stadig, og vil blive dybere endnu. Den amerikanske recept: at trykke flere pengesedler får dollarkursen til at falde og medvirker til global indlation.

De optimistiske tal fra aktiemarkederne bedrager, som så ofte før. En mere sikker indikator er, at prisen for guld er på vej mod sit rekordniveau, et klokkeklart udtryk for at de pengestærke ikke har tillid til det postulerede opsving.

Danmark er et af de lande, der er særlig hårdt ramt af den internationale økonomiske krise. Tallene for et år med krisen konstaterer en ny rekordproduktionsnedgang, en af der mest drastiske i Danmark nogensinde.  Alle tal viser, at bunden ikke er nået.

Indhentet af virkeligheden bliver regering og økonomer også nødt til at indrømme, at ledigheden vil forsætte med at vokse. Men samtidig spredes den ny ønsketænkning om at den økonomiske krise nu er på retur.  De største ønsketænkere endda med devisen: Når krisen slog så pludselig igennem kan tingene måske ligeså pludselig komme på sporet igen. Den danske regering, hvis letfærdige omgang med sandheden er kendt af enhver demonstrerende skoleelev, påstår selvfølgelig, at bøtten er vendt.

Man kan ikke lade være med at vende tilbage til regeringens mantraer indtil fornylig. Som ”det går ufattelig godt – vi kan købe hele verden”,  og  at ”manglen på arbejdskraft er vores største problem”. Lad udsagnene stå et øjeblik og  sammenholde det med den reelle kapitalistiske virkelighed i Danmark: Danmark har ny historisk rekord i produktionsnedgang med følgende massefyringer. Det danske bruttonationalprodukt har igennem det seneste år været udsat for et frit fald i produktionen på 7,2 pct af bruttonationalproduktet. Et fald som fortsætter og forventes næste år at være et fald på 5 procent.

En række af de større virksomheder forudsiger nu en længerevarende uddybning af ledigheden. Men de arbejdsløse, der har hørt Statsministerens åbningstale er klar over, at de ikke skal forvente, at der massivt sættes ind med massive offentlige investeringer  f.eks. i offentligt byggeri og den kollektive trafik – endsige lægges op til en forhøjelse af dagpengene, så mange kan undgå at gå fra hus og hjem.

Det er tankevækkende at i alt 811.800 personer i det sidste år var uden ordinært arbejde. Det  drejer sig om 23 pct. af alle danskere i alderen fra 16 til 64 år og er udtryk for en stigning på 51.000 i forhold til året før. Værst ser det ud på Lolland, hvor hver tredje person er uden arbejde (34,2 pct). I whiskybæltet ved Øresund i Gentofte og Rudersdal var det kun hver ottende, der var uden arbejde.

Ungdomsarbejdsløsheden bliver det helt store problem. De unge er hårdt ramt. Regeringens hovedmedicin hedder pisk. Gennem økonomisk tvang og udsultning påstår den at ville hjælpe folk til at uddanne sig. Men manglen på f.eks. praktikpladser viser, at sigtet først og fremmest er at forringe forholdene for de unge arbejdsløse og arbejderungdommen. Mange unge, der endelig er blevet færdige med uddannelsen må konstatere, at arbejdsløsheden især rammer dem. De nyuddannede vil ingen have nu, selvom de blev lovet jobs. Sidste år var det 11 procent af de nyuddannede, der var ledige. I år er det 20 pct.

Kapitalismen kortsigtede logik er ikke mindst i hårde tider at efterspørge  unge på 30 – med 30 års erfaring. Dens uformåen og menneskespild demonstreres med særlig tydelighed under den økonomiske krise.

Regeringens og magthavernes næste bedrag er at fremstille krisen som nærmest en naturkatastrofe, som ”ingen kunne forudse”.  Men det kræver ikke megen kendskab til kapitalistisk realøkonomi for at forstå, at regeringens store medansvar for friværdiboblen, indførelse af afdragsfrie lån, skattelettelser til især de rige o.s.v.  har været med til at kaste Danmark ud i en længerevarende og stadig akut økonomisk krise.

Netavisen 9. oktober 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne