71.000 arbejdsløse uden en øre på lommen

Så langt ud er den danske ’velfærdsstat’ kommet: Sikrer hverken arbejde, dagpenge eller kontanthjælp til den økonomiske krises arbejdsløse ofre

Velfærd for alle? Forside af bladet HjemløsAntallet af arbejdsløse, der hverken får dagpenge eller kontanthjælp, er stærkt stigende. Der er sket næsten en fordobling af antallet på 1 år. I alt har 71.000 arbejdsløse danskere ifølge Danmarks Statistik ikke modtaget nogen som helst form for understøttelse eller hjælp.

Mange arbejdsløse tvinges over på kontanthjælp efter længere tids arbejdsløshed, hvilket betyder, at der overhovedet ikke er nogen hjælp at hente, såfremt den anden part i en husstand har en normal arbejdsindtægt. Helt galt går det, hvis begge er på kontanthjælp og rammes af den 300 timers regel, regeringen indførte i 2007. Denne regel betyder, at man konfiskerer den ene kontanthjælp i familier, hvor begge er på kontanthjælp, hvis ikke begge parter har arbejdet mindst 300 timer i løbet af de seneste to år.

Så er der lagt op til en fremtid langt under enhver tænkelig fattigdomsgrænse, hvor ofrene overlades til almisser og venners og families hjælp.

“Ligger som de har redt

Omkring en tredjedel af de 71.000 ledige uden nogen form for støtte er unge under 29 år, som har ladet sig lokke af Fogh- og Løkke-regeringens sirenesang om, at det gik fantastisk i Danmark og at vi kunne ”købe hele verden”.

Kynismen og hykleriet hos regeringen og ’beskæftigelsesminister’ Inger Støjberg kender ingen grænser.  Efter amerikansk forbillede konkluderer hun at systemet virker, og at folk ligger som de har redt.

Siden 2001 har regeringen indført en lang række angreb på de allerfattigste og indført en række ordninger som skærer ned på kontanthjælpen eller helt fjerner den.

Blandt andre ”motivationsfremmende ordninger” er:

– Lav starthjælp til udlændinge,

– Ungesatsen for kontanthjælpsmodtagere under 25 år, som halveres.

– Kontanthjælpsloftet der lægger loft over kontanthjælps ydelse uafhængig af boligudgifter. Det  betyder aktuelt en voldsom stigning af hjemløse.

– Gradvis nedsættelse af kontanthjælpen, såfremt den arbejdsløse ikke kommer i arbejde.

Social massegrav

Blandt de 71.000 er både folk, der har haft overskud til at klare krævende jobs under højkonjunkturen, og folk med mange slags problemer. Uanset hvem man er, vil alle problemerne blive forstørret af den nyliberale politik, der gør op med ’blødsødenhed i socialpolitikken’ og kaster folk i en blødende social massekrav.

Om regeringens ”motivationsfremmende figenblad” udtaler en samfundsforsker ved Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA:
”Alle undersøgelser viser, at de nye sanktioner ikke virker. Det er et fåtal af de ledige, der faktisk reagerer på sanktionerne, fordi langt de fleste har andre problemer såsom sygdom, traumer, misbrug eller psykisk sårbarhed. Derfor skubber sanktionerne folk ud i fattigdom i stedet for at motivere dem til at arbejde.”

Regeringens demagogi om at ’sanktionerne virker’ er simpelthen falsk.

Netavisen 9. september 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne